BAROMUZ

Ülkemizin olağan yönetime ve günlere dönmesi

görüntülenme
05/10/2016

    Baro Başkanı Av. Çıtırık : ''Ülkemizin olağan yönetime ve günlere dönmesi, öncelikli dileğimizdir''   04.10.2016   Adana Baro Başkanı Av.Mengücek Gazi Çıtırık, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu sonrasında Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş'un, Bakanlar Kurulunca OHAL'in 90 gün daha uzatılmasına dair alınan karar ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Av. Çıtırık yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi: '' Ülkemiz zaten çok uzun bir süredir, ileri demokrasi (!) adı altında olağanüstü dönemlere özgü yasal ve fiili uygulamaları görmüştür. 15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrasında 3 ay süre ile OHAL ilan edilmiş ve 19 Ekim tarihinde sona erecek iken, yeniden uzatılması yönünde alınan karar, demokrasinin standartlarını yükseltmek, temel hak ve özgürlüklerin kulanım alanını genişletmekten ziyade bunlara ket vurma anlamı taşımaktadır"   Darbe girişimi başarısız kaldığına , anayasa ve ilgili mevzuat yürürlükte olduğuna göre hukuk devleti hakim kılınarak, lekelenmeme hakkına gölge düşmeksizin, adil yargılanma ilkesi içerisinde darbe girişimcileriyle hesaplaşılması gerektiğini vurgulayan Av. Çıtırık, "Yine geride kalan 3 aylık zaman diliminde olağanüstü halin gerekli kıldığı tedbirlerin de çok ötesine geçilerek, yasa ile yapılaması gereken ve kalıcı olmaması gereken düzenlemelerin, kalıcı bir şekilde KHK ile yapıldığını görmekteyiz. Bir yapılanmanın terör örgütü olup olmadığına ve bir kişinin terör örgütü ile irtibat veya iltisak halinde olduğuna yargı karar vermesi gerekirken, KHK'ler ile bu durumun saptanması da yargı yetkisinin gaspı mahiyetindedir. Ayrıca TBMM İçtüzüğünün 128.maddesi gereğince ,Anayasanın 121.ve 122.maddeleri uyarınca çıkarılan KHK'lerin komisyonlarda görüşülüp, karara bağlanması ve genel kurul gündemine alınması hususları da işletilmemiştir. Yani KHK'ler, TBMM gündeminden kaçırılmakta ve TBMM'ye ait yasama yetkisi gasp edilmektedir" dedi.   Türkiye'nin kural ve kurumlarıyla işleyen demokrasiye, toplumsal huzur ve barışa gereksinimi bulunduğunu ifade eden Av. Çıtırık, "Bu da hukuk askıya alınarak sağlanamaz. Daha fazla özgürlük ile sağlıklı bir demokrasi kurulur. Bu nedenlerle dileğimiz olağanüstü halin , olağanlaştırılmamasıdır. Olağan sürecin işletilmesidir dileğimiz. OHAL gerekçe gösterilmek suretiyle kurunun yanında yaş da yanmamalı, darbecilerle hesaplaşma adı altında farklılıklar, muhalifler ,siyasi iktidar gibi düşünmeyenler tasfiye edilmemelidir. OHAL'in yeniden uzatılması gerektiği yönündeki kararı uygun bulmadığımızı belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Diğer Haberler