BAROMUZ

“ÜLKEMİZ YARGISI ADINA KAYGI VERİCİDİR”

görüntülenme
06/05/2019

TTB MERKEZ KONSEYİ ÜYELERİNİN “SAVAŞ BİR HALK SAĞLIĞI SORUNUDUR” AÇIKLAMASINDAN DOLAYI CEZALANDIRILMASINI KINIYORUZ

BAŞKANIMIZ AV. VELİ KÜÇÜK;

“ÜLKEMİZ YARGISI ADINA KAYGI VERİCİDİR”

Adana Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, TSK'nin Afrin'e yönelik "Afrin’e sınır ötesi harekat" sırasında, "Savaş bir halk sağlığı sorunudur" başlıklı bildiri yayınlamasından ötürü "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlamasıyla yargılanan TTB 2016-2018 dönemi Merkez Konseyi üyesi 10 kişiye 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Bir kişiye ise 3 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası verildi. Bu hukuka aykırı cezalar hakkında Baro Başkanımız Av.Veli Küçük görüş ve düşüncelerini paylaştı.

Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, şu ifadelere yer verdi;

“7 Temmuz 2003 tarihinde Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi’ne bazı çekinceler koyarak imzalamış ve sözleşme yürürlüğe girmiştir. Bu sözleşmenin 20. Maddesi; “Her türlü savaş propagandası, hukuk tarafından yasaklanır” hükmünü ihtiva etmektedir.

Devlet, yukarıda atıfta bulunulan ve Anayasa’nın 90.maddesine göre bağlayıcı olan uluslar arası sözleşme hükümlerinin gereğini yerine getirmelidir.

Farklı fikirleri cezalandırmak yerine, şiddet içermeyen ya da şiddet çağrısı içermeyen tüm fikirlerin özgürce dile getirilmesini teşvik edilmeli ve korunmalıdır.

"Savaş bir halk sağlığı sorunudur" demenin neresi suçtur? Türk Tabipleri Birliği ülkemiz için hayati öneme sahip sınır ötesi operasyon için mesleki, toplumsal ve bilimsel gerçeklik çerçevesinde düşüncelerini ifade etmiştir. Böylesine yaşamsal bir öneme haiz bir konuda paylaşılan mesleki düşüncelerin terör örgütü propogandası, halkı kin ve düşmanlığa tahrik gibi sarf edilen sözler ve amaç ile alakasız dava açılması toplumun siyasi iktidar düşüncesinden farklı düşünenlere yargı üzerinden yapılan baskı ve zulümdür.

Ülkemiz yargısı adına da bu karar kaygı vericidir. Savaş bir halk sağlığı sorunudur başlıklı barış açıklamasından ötürü TTB Merkez Konsey üyelerine hapis cezası verilmesini kınıyor, Türkiye’nin onurlu hekimlerinin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Ve Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şu veciz sözünü hatırlatıyorum; “Zorunlu olmadıkça savaş bir cinayettir.”” diye konuştu.

Diğer Haberler