BAROMUZ

UCUZ İŞGÜCÜ OLARAK GÖRÜLEN, KURALSIZ VE GÜVENCESİZ

görüntülenme
19/04/2016

BASIN BÜLTENİ   ADANA BARO BAŞKANI Av. MENGÜCEK GAZİ ÇITIRIK: "UCUZ İŞGÜCÜ OLARAK GÖRÜLEN, KURALSIZ VE GÜVENCESİZ ALANDA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARIMIZIN SAYISI BİR MİLYONU GEÇMİŞTİR"   ADANA BAROSU'NDAN "ÇOCUK DOSTU ADALET" KONULU PANEL Adana Barosu ev sahipliğinde 21 Nisan 2016 Perşembe günü ŞirinPark Otel'de "Çocuk Dostu Adalet" konulu panel  gerçekleştirilecek.   18.04.2016   Adana Barosu ev sahipliğinde 21 Nisan 2016 Perşembe günü ŞirinPark Otel'de "Çocuk Dostu Adalet" konulu panel  gerçekleştirilecek. Adana Baro Başkanı Av. Mengücek Gazi Çıtırık, konuyla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Av. Çıtırık, Dünya'da çocuklara armağan edilen tek bayramın Türkiye'de olmasına rağmen, OECD ve AB üyesi ülkelerle aramızda çocuklarımızın bedensel ve ruhsal gelişiminden, eğitim, sağlık, gelir düzeyine kadar birçok konuda uçurum olduğunu bildirdi.   ÇOCUK İŞÇİLİĞİ Çocuk işçiliği konusunun ülke gündemindeki yerini korumaya devam ettiğini ifade eden Av. Çıtırık, "Ucuz işgücü olarak görülen, kuralsız ve güvencesiz alanda çalıştırılan çocuklarımızın sayısı bir milyonu geçmiştir. Yoksulluğun, göçün, eğitimsizliğin neden olduğu çocuk işçiliğinde tablo, hiç de iç açıcı değildir" dedi CİNSEL İSTİSMAR Karaman'da yaşanan son olayın vahametinin toplumda infial uyandırdığını belirten Adana Baro Başkanı Av. Çıtırık, "Gerek BM Çocuk Hakları Sözleşmesi gerekse de 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'ndaki düzenlemeler çocuğun, bedensel ve zihinsel olarak gelişiminin sağlanması, üstün yararının her zaman gözetilmesi, bedensel ve zihinsel gelişime zarar verecek, engel olacak durumların ortadan kaldırılması yönünde devlete pozitif yükümlülükler getirmektedir. Çocuğa yönelik cinsel istismar olaylarının da ciddi artış gösterdiği, adliyeye intikal eden olayların dışında yaşanılanların dile getirilemediği, ortaya çıkmasına engel olunduğu, yetki ve sorumluluk sahiplerinin yaşanan olayın vahametiyle, sorumlularının tespitiyle uğraşmak yerine, bir kez yaşanmakla bir şey olmayacağı gibi anlayış ve sorumlu kişi ya da kuruluşları koruyan yaklaşımla olaylara baktıkları yadsınamaz bir gerçekliktir. Son zamanlarda yaşanılan, arka arkaya gelen ve toplumda derin infial uyandıran Karaman'da yaşanan cinsel istismar olayının , ilk duruşması 20.4..2016 Çarşamba günü Karaman Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacak ve baromuz adına katılma talebinde bulunarak, duruşmaları takip edeceğiz." diye konuştu.  DEVLET NEREDE? Av. Çıtırık, açıklamasını şöyle tamamladı: "Devlet, her aşamada çocuğun üstün yararını korumak, yurt ve vakıf gibi kuruluşlarda yaşayan çocuklarımız üzerinde varlığını hissettirmek, ilgili kurum ve kuruluşlarda denetim ve gözetim yükümlülüğünü yerine getirmek zorundadır" PANELE KİMLER KATILIYOR? Adana Barosu ev sahipliğinde Çocuğa Yönelik Cinsel İstismar, baskı, şiddet konularında toplumsal bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla 21 Nisan 2016 tarihinde düzenlenecek panelin açılış konuşmasını Baro Başkanı Av. Mengücek Gazi Çıtırık, oturum başkanlığını Türkiye Barolar Birliği Çocuk Hakları Kurulu ve Adana Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Üyesi Av. Veysel Tuncil yapacak. Panelin konuşmacıları ise; Uçan Balon Çocuk ve Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fazilet Aksu (Sivil Toplumun Çocuk Dostu Adalet Özlemi", Çukurova Üniversitesi  Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Günal Kurşun "Türk Ceza Kanunu Penceresinden Niitelikli Cinsel İstismar Suçu ve Çocuk Dostu Adalet Nedir?" Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Yiğit İltaş, "Çocuk Koruma Kanunu, Çocuğa Dost Mu?" konularında sunum yapacaktır. 18.04.2016

Diğer Haberler