BAROMUZ

"TÜRKİYE OHAL'İ OLAĞAN HALE GETİREN SÜRECE GİRMİŞTİR

görüntülenme
17/10/2016

BASIN BÜLTENİ   AV. ÇITIRIK: "TÜRKİYE OHAL'İ OLAĞAN HALE GETİREN SÜRECE GİRMİŞTİR"                                                                            11.10.2016 Adana Baro Başkanı Av. Mengücek Gazi Çıtırık, Halk TV'de katıldığı canlı yayında, ülke gündemiyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Av. Çıtırık, "Bu getirilen kararnameler ile Türkiye, olağan döneme geri dönmekten ziyade, olağanüstü hali olağan hale getiren sürece girmektedir" dedi. Pınar Türenç'in hazırlayıp sunduğu programda başarısız darbe girişiminin ardından OHAL ve KHK'lerle ilgili hukuki açılımlar getiren Av. Çıtırık, Türkiye'nin 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişimine takılıp kalmasını da eleştirdi. Av. Çıtırık, ülkede yaşanan başarısız darbe girişimi ve sonrasındaki olaylarla ilgili şunları söyledi: "Türkiye darbeyi bastırdı. 18 Temmuz günü saat 16.00'da TSK açıklama da bulunarak, "geriye dönüşsüz bir şekilde darbe bastırıldı"  dedi. Şu anda Anayasa ve mevzuat yürürlüktedir. Darbe başarılı olursa anayasa ve mevzuat askıya alınır. Türkiye'de yamalı bohçada olsa üstünlüğü ve bağlayıcılığı bulunan 1982 Anayasası yürürlüktedir. OHAL neden ilan edilmiştir ? Türkiye, Anayasanın 120 maddesi uyarınca ilan edilen OHAL sürecini yaşıyor. O maddeye göre; "Şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzenin ciddi şekilde bozulması nedeniyle OHAL ilan edilir" diyor. Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan bakanlar kurulu ile MGK'nın da görüşü alınmak suretiyle, yurdun bir bölümünde ya da tamamında olağanüstü harp ilan edebileceğini bunun 6 ayı geçmeyeceği belirtilir. Şiddet olayların yaygınlaşması, kamu düzenin ciddi şekilde bozulması var mı ? Anayasa ve mevzuat yürürlükte ise OHAL sürecine neden gidiliyor? " KHK İLE TOPLUMUN ŞEKİLLENMESİ Adana Baro Başkanı Av. Mengücek Gazi Çıtırık, KHK ve OHAL ile ilgili görüşlerini şöyle aktardı. "Bu rejime yönelik  bir kalkışmaydı. Tedbir alınması bir zorunluluktu. Ancak, çıkarılan 668 ve 672 sayılı KHK'lerle ;  başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın  50 bin 875 kişi işten çıkartılmıştır. Burada çıkartılması gereken KHK'nın OHAL'in ilan edilmesinin neden ve amaçlarıyla örtüşerek ve sınırlı bir şekilde yapılması gerekir. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarıyla bu durum çok net ve açık bir şekilde belirtmiştir. Anayasa Mahkemesi kararları gerçek ve tüzel kişileri, yasama, yürütme, yargı ve idare organlarını bağlar. Bu karar, OHAL ile getirilen düzenlemeler, OHAL'in amacını ve sınırlarını aşmamalıdır. İdarenin her türlü eylem ve işlemi yargıya tabidir. TC bir hukuk devletidir. Yönetenlerin de kendilerini hukukla bağlı saydıkları, açıklık, hesap verilebilirlik, denetlene bilirlik ilkelerinin yaşama geçirildiği rejimin adıdır. Hukuk devletinde keyfiyet, öngörülmezlik, bilinmezlik olmaz. KHK kararname bir genel düzenleyici işlemdir. Biz genel düzenleyici işlemle ne yapıyoruz ? Kamudan 50 bin 875 insanın çıkartılmasını sağlayan karar alıyoruz. Bu karar alınıyor. Ortada idari bir işlem yok. Aslında ihraç kararını doğuran bir işlem var ama bu KHK ile yapılan bir işlemdir. Anayasanın 129 maddesi var, çok önemli. Memurlar ve diğer kamu görevlerinin anayasaya ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunabilir, memurlar ve diğer kamu niteliğindeki meslek kuruluşlarındaki ve bunların üst kuruluşlarına üye olanlara savunma hakkı tanınmadıkça disiplin cezası verilemez. Bakın bir disiplin cezası verilmesi bile savunma hakkının tanınması gerekir. Bu 50 bin 875 kişi ve açığa alınan 13 bin emniyet mensupları var. Devlet Memurları  137 ve devam eden maddeleri uyarınca, 10 iş günü içerisinde konuyla ilgili savunmalarının alınması, bu savunma doğrultusunda ilgili işlemlere yönelmesi gerekir. Suçlu veya suçsuz olduğu sonra belli olur. Hakkında ceza soruşturması olmayan, hakkında bir satır ifadesi alınmayan insanların, terör örgütü üyesi olup olmadığına, irtibat, bağlantılı olup olmadığına bakanlar kurulu karar veremez. Yargı karar verebilir. Ne tür eylemleri olduğunu biz nereden biliyoruz. Anayasa'nın 36 maddesi; "herkes iddia ve savunmasını  meşru vasıta ve yolları kullanarak ortaya koyabilir" demektedir. Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar herkes masumdur. İddia eden iddiasını ispatla yükümlüdür. Aksi hükmen sabit olmadıkça herkes suçsuzdur. Masumiyet karinesine uygun olmalıdır. Hukukun temel ilkeleri ülkemizde tersine dönmüştür. Terör örgütü üyesi olduğunu iddia ediyorsanız, onun kanıtlarını ortaya koymalısınız. Cumhurbaşkanlığı başkanlığında toplanan bakanlar kurulu neye göre karar veriyor. Anayasa'nın 40. Maddesi; Hangi kanun yollarına ve mercilerine başvurulacağını ve sürelerini belirtilmelidir. TC bir hukuk devleti. Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü var. Egemenliği Türk milleti adına kullandığı gibi kimse kaynağını anayasadan almayan bir gücü kullanamaz.  Biz insanların alnına damgayı vuruyoruz. O insanlar yırtınıyor şimdi.  Anayasanın 148. Maddesi ; OHAL durumunda ve sıkıyönetim ve savaş hallerde çıkarılacak kanun hükmünde kararnamelerinin şekil ve esas itibariyle anayasaya dava açılamaz diyor ama, şimdi anayasa mahkemesi, anayasaya uygunluk denetimi için önüne getirilen yasama veya yürütme organı tarafından yürürlüğe konulan düzenleyici işlemi, hukuksal nitelemesini yapmak zorundadır.  Çünkü; Anayasa Mahkemesi denetlenmesi istenilen metne verilen adla kendini bağlı sayamaz. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi OHAL KHK'leri adı altındaki düzenlemeleri, Anayasanın öngördüğü ve Anayasaya uygunluk denetimine bağlı tutmadığı, gerçekten bir OHAL KHK sı niteliği taşıyor mu ? taşımıyor mu ? bakmalıdır. Bu getirilen kararnameler ile Türkiye, olağan döneme geri dönmekten ziyade, olağanüstü hali olağan hale getiren sürece girilmektedir. KHK'ler TBMM'nin gündeminden kaçırılmaktadır. Parlamentonun üyelerine sesleniyorum. Yasama yetkisine sahip çıkın. Gasp edilen yasama yetkiniz bulunmaktadır.  TBMM devre dışı bırakılarak, KHK ile yönetilen ülke durumuna geldik"  

Diğer Haberler