BAROMUZ

“TÜRKİYE AVRUPA’DAN KOPAMAZ”

görüntülenme
25/11/2016

 

Adana Baro Başkanı Av. Veli Küçük:


“TÜRKİYE AVRUPA’DAN KOPAMAZ”


Adana Baro Başkanı Av. Veli Küçük, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ile müzakerelerin geçici olarak dondurulmasını tavsiye eden kararı onaylamasının ardından gelinen süreci değerlendirdi:
"Avrupa Parlamentosu, Türkiye’nin AB ile üyelik müzakerelerinin geçici olarak dondurulmasını öngören metni kabul etti. 

 

BASINA VE KAMUOYUNA

 

25.11.2016


Avrupa Birliği 25 Mart 1957 tarihinde imzalanan Roma Antlaşması'yla Avrupa Ekonomik Topluluğu adı altında doğdu. Türkiye 1959 yılında bu topluluğun bir parçası olmak için başvuruda bulundu.
57 yıl aradan sonra siyasi iktidarın kendisinden olmayan bütün kesimlere yönelik yaptığı baskı, sindirme, tutuklama, kayyım atamaları, OHAL kapsamında çıkarttığı KHK’larla insan hakları, temel hak ve özgürlükler, adil yargılanma hakkının ortadan kaldırılması, doğal yargıç ilkesinin, masumiyet karinesinin yok sayılması ve savunma mesleğinin ifasının her geçen gün zorlaştırılması, uygulamaya konulmak istenilen idam cezası, milletvekillerinin tutuklanması, belediyelere kayyum atamaları, Türkiye’nin dünyada en fazla tutuklu gazetecilerin bulunduğu ülke olması ve son zamanlarda AB’ye yönelik “meydan okur” gibi uzlaşmadan uzak açıklamalar sonucu süreç geçici olarak durduruldu. 


Dünya’nın bize saygı göstermesini istiyorsak, önce bizim kendi içimizdeki farklı seslere, muhalif düşüncelere saygı gösterilmesi gerekir. Ancak, burada AP’yi de eleştirmek gerekir. Türkiye AB’nin kapısında tam 57 yıldır bekletildi.


Geçmiş yıllardan bu yana Türkiye yenileşme hareketleri içindedir ve Türkiye Batı medeniyetine yüzünü dönmüştür.

 
Cumhuriyet ile birlikte gelişen bu süreç devam ediyordu. Hukukun üstünlüğünün ve temel hak ve özgürlüklerin öneminin vazgeçilmez olduğu bu bağlamda Avrupa Birliği Türkiye için kaçınılmazdır. 
Avrupa’nın bir parçası olduğumuzu hatırlatır ve ilişkilerimizi ileriye taşımamız gerekir.
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de, batıya yönelmesinin temelinde çağdaş uygarlık düzeyi vardır. Batı’ya rağmen batılılaşma amacında kendi değerleri ve kurumları ile çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmış bir Türkiye vardır. Saygılarımla."

Diğer Haberler