BAROMUZ

Türkiye askerî darbe girişimi yaşadı

görüntülenme
18/07/2016

ADANA BAROSU: "DARBE VE DARBE GİRİŞİMLERİNE KARŞIYIZ" Türkiye askerî darbe girişimi yaşadı. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde kendilerini "Yurtta Sulh Konseyi" olarak adlandıran bir grup asker tarafından gerçekleştirilen askeri darbe girişimi sonrası 41'i polis, 2'si asker, 47 sivil olmak üzere 90 şehit verildi. Gazi meclisimiz bombalandı. Binlerce insamız da yaralandı. Şiddete dönüşmeyen her türlü düşüncenin örgütlenebildiği, ifade özgürlüğünün, basın özgürlüğünün güvence altında olduğu, kuvvetler ayrılığının hakim olduğu,yönetenlerin de kendilerini hukukla bağlı saydıkları,açıklık, hesap verilebilirlik ve denetlenebilirlik ilkeleri içinde idarenin her türlü eylem ve işleminin yargı denetiminde olduğu, farklılıklara, muhaliflere sabır, katlanma ve hoşgörünün gösterildiği, demokrasinin sadece belli sürelerde yapılan seçimlere ve sandıkta alınan oya indirgenmediği, toplumsal huzur ve barış ortamının sağlandığı , kural ve kurumlarıyla işleyen demokrasinin her zaman yanındayız. İmparatorluk ve Cumhuriyet dönemimiz incelendiğinde ayaklanmaların, darbelerin ve darbe girişimlerinin sayısız örnekleri bulunmaktadır. Kimden ve nerden gelirse gelsin her türlü darbelere ve darbe girişimlerine karşıyız. Demokrasilerde sandıkla gelenler, sandıkla gitmelidirler. Darbeler ; ülkemizden, demokrasimizden, insanlarımızdan, zenginliklerimizden çok şey alıp, götürmüştür. Ülkemizin demokrasi kültürünün gelişmemesinde ve insani kaynakların doğru kullanılmamasında darbelerin rolü büyüktür. Ülkemiz dün gece bir kez daha bir darbe girişimini yaşamıştır. Siyasi iktidarın uygulamalarından,yönetiminden rahatsızlık duyulabilir, beğenilmeyebilir , eleştiri ve protesto ortaya konulabilecektir ancak çözüm hiçbir zaman için darbe ve darbe girişimlerinde aranmamalıdır. Ülke demokrasimiz için bu uzun gece atlatılmıştır.Siyasi iktidara ,tüm siyasi partilere ve yurttaşlarımıza düşen sağduyu içinde hareket ederek, demokrasiye ve hukuk devletine sahip çıkmaktır.Yapılan kalkışma, darbe girişimine kesin ve net çizgilerle karşı olmakla birlikte siyasi iktidarın toplumsal huzur ve barış ortamının sağlanmasında, ifade ve basın özgürlüğünün işletilmesinde, demokrasi standartlarının yükseltilmesinde, farklılıklara tahammül ve hoşgörüde görev ve sorumlulukları daha da artmış, hukukla bağlı kalarak yönetim sergilemek zorunluluğu daha da belirgin olarak ortaya çıkmıştır. Darbe girişiminde bulunanların yargılama sonucunda hak ettikleri cezaları almalarını yürekten diliyoruz. Dileğimiz adil yargılanma ilkesi işletilerek, Sürecin tamamlanmasıdır. Ancak darbecileri tasfiye adı altında toplumsal muhalefeti, muhalif kişi ve kuruluşları tasfiyeye varacak bir Yanlışa da düşülmemelidir.Tüm darbe ve darbe girişimlerini kınıyor, lânetliyor, karşısında olduğumuzu net bir şekilde ifade ederken, cumhuriyetimize ve demokrasimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Ülkemize, demokrasimize, yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi saygılarımızla sunuyoruz. Adana Baro Başkanlığı 16.07.2016

Diğer Haberler