BAROMUZ

Türkiye, ABD'nin Akdeniz ve Ortadoğu'dak

görüntülenme
17/08/2015

  13.08.2015   Adana Baro Başkanı ÇITIRIK : '' Türkiye, ABD'nin Akdeniz ve Ortadoğu'daki çıkarlarının bekçiliğini yapan, bir karakol olmamalıdır.'' '' İncirlik Üssü kapatılarak, Barış Parkına dönüştürülmelidir.'' Sınırlarımızda yaşanan hareketlilik, IŞİD ve PKK gibi terör örgütlerinin saldırıları ile yeniden gündeme gelen İncirlik Üssüyle ilgili Adana Baro Başkanı Av. Mengücek Gazi ÇITIRIK değerlendirmelerde bulundu. ÇITIRIK : '' 2.Dünya Savaşı sonrasında yaşanan Soğuk Savaş Döneminde, Türkiye'nin NATO ittifakına katılımından sonra ülkemizde kurulan üs ve tesisler, zaman zaman Türkiye-ABD ilişkilerinde de belirleyici rol oynamıştır. Ülkemiz de bu üs ve tesislerin varlığını, stratejik önemiyle değerlendirmeye çalışmış, NATO ve ABD'nin askeri yardım ve kredilerinde bir pazarlık aracı olarak kullanmaya çalışmıştır. '' 1951 yılında Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin kabulü sürecinde Adana Üssü olarak yapımına başlanan, 1952'de ülkemizin NATO'ya üyeliğinin kabulüyle hızlanan ve 1954'de TBMM'nin antlaşmaları onaylaması sonucunda Adana Üssü hizmete girmiştir. NATO Antlaşmasının 3.maddesinde antlaşmanın amaçlarına daha etkin biçimde ulaşabilmek için tarafların, tek tek ve ortaklaşa olarak, sürekli ve etkin öz yardım ve karşılıklı yardımlarla silahlı bir saldırıya karşı bireysel ve toplu direnme kapasitelerini korumalarını ve geliştirmelerini düzenlemektedir. NATO'nun hukuki statüsüne bakıldığında; BM Antlaşmasının ortaklaşa meşru müdafaa doğal hakkını düzenleyen 51.maddesine uygun olarak, üye ülkelerin topraklarının savunulması amacıyla kurulmuş bir ittifaktır. 1969'da Türkiye ve ABD arasında akdedilen Savunma ve Ekonomik İşbirliği Antlaşması ; 1974 Kıbrıs Barış Harekatından sonra ABD 'nin askeri yardım ve kredilerde ülkemize ambargo uygulaması sonrasında, 1975'de dönemin merhum Demirel Hükümeti tarafından feshedilmiştir. 1980'de yeniden imzalanan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Antlaşması ,ülkemizdeki Nato üs ve tesislerinin statüsünü belirlemektedir. Ana sözleşmeye bağlı olarak imzalanan ,tamamlayıcı antlaşma ve ek protokollere göre İncirlik Üssü ,hava harekat ve destek üssü olarak tanımlanmakta ,ayrıca Nato Planları çerçevesinde ABD askerlerinin ve uçaklarının destek ve eğitim faaliyetleri için konuşlandırılması da öngörülmüştür.Yine ana antlaşmaya göre ,savunma işbirliğinin kapsamı Nato Antlaşmasından doğan yükümlülüklerle sınırlı olacaktır. Gerek ana antlaşma olan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Antlaşmasını gerekse tamamlayıcı antlaşmalardan birini fesh hakkı taraflara tanınmıştır. Fesh sonucunda ,hukuken sona ermeyi takip eden bir yıl içerisinde ABD Hükümeti, geri çekme ve tasfiye işlemlerini tamamlayacaktır. Gelinen noktada ABD'nin , Ortadoğu'daki ve Akdeniz'deki enerji,petrol çıkarları ,ayrıca yaptığı silah satışları düşünüldüğünde bu bölgelerdeki etnik köken ve mezhepsel ayrılıkları ön plana çıkartan,bunları kaşıyan,bölgenin huzurunu bozan bizzat ABD'dir. Ülkemiz, ABD'nin Ortadoğu ve Akdeniz'deki çıkarlarının bekçiliğini yapan bir karakol olmamalıdır. ABD'nin Ortadoğu'daki hiçbir ülkeyle sınırı yoktur ama dünya döndükçe ülkemizin Suriye,Irak ve İran ile sınırı ve komşuluğu devam edecektir.  Kuruluş amacının ve kullanım şeklinin dışına çıkılan İncirlik Üssünü düzenleyen Tesislere Dair 3 Numaralı Tamamlayıcı Antlaşma feshedilerek ,üs kapatılmalı ve Barış Parkına dönüştürülmelidir.Kamuoyuna saygıyla sunarım. Av.Mengücek Gazi Çıtırık Adana Baro Başkanı  

Diğer Haberler