BAROMUZ

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANI PROF. DR. ŞEBNEM KORUR FİNCANCI DERHAL SERBEST BIRAKILMALIDIR!

görüntülenme
08/11/2022
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANI PROF. DR. ŞEBNEM KORUR FİNCANCI DERHAL SERBEST BIRAKILMALIDIR!
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı ve İnsan Hakları Savunucusu Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma çerçevesinde bugün İstanbul'da gözaltına alınmıştır. İnsan hakları savunucusu, hekim ve bilim insanı olan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı; bir kısım basın yayın organı ve dijital medya platformlarına yansıyan haber ve iddialar üzerine, hekim kimliği ile katılmış olduğu bir televizyon programında iddialara yönelik Minnesota Protokolü kapsamında, etkili bir şekilde araştırma yapılması gerektiğini vurgulamıştır.
Bu değerlendirmeler üzerine Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, gerek bir kısım basın yayın organında gerekse sosyal medyada hedef haline gelmiş ve linç kampanyası sonucu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca da hakkında soruşturma başlatılmıştır. Başlatılan soruşturmaya rağmen iktidar ve bir kısım siyasi parti yetkililerinin konu hakkında yargıya doğrudan müdahale niteliğinde açıklamaları ve tehditleri devam etmiştir. Hedef gösterilme, kriminalizasyon ve keyfi yargısal taciz ile birlikte bugün itibariyle çağrı usulüyle ifadeye davet edilebilecekken Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya sabah erken saatlerinde gözaltı işlemi uygulanmıştır.
Türkiye’nin altına imza attığı sözleşme ve belgeler ile bir parçası haline geldiği evrensel insan hakları hukuku, insan hakları savunucularının korunmasını demokratik bir toplumun olmazsa olmaz esaslarından biri olarak kabul eder. Bu belgelerden biri olan Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Savunucularının Korunması Bildirgesi’ne göre taraf devletler, bildirgede amaçlanan hakların meşru kullanımı çerçevesinde insan hakları savunucularını şiddet, tehdit, misilleme eylemi, fiili veya hukuksal ayrımcılık, baskı veya diğer keyfi hareketlere karşı korumakla, tüm bu sıralananları suç olarak kabul etmek ve işlem yapmakla yükümlüdürler.
Yargı makamlarının hukuki dayanaktan yoksun, temel hakları ihlal edici ve öngörülemez pratiği yasal güvencelerin de ihlalini beraberinde getirmektedir. Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın hekimlik ve hak savunuculuğu kimliğiyle değerlendirmelerinin suçlama konusu yapılması ve ceza soruşturmasının yürütülmesi ve gözaltına alınması ifade özgürlüğü ile özgürlük ve güvenlik hakkının keyfi yargı pratiğiyle ihlal edildiğini göstermektedir.
Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın görevden alınması amaçlı yaptığı başvuru meslek örgütlerine ve sivil topluma açık bir gözdağı olup kabul edilemez.
Hekim olmanın verdiği hassasiyet ve sorumlulukla, Prof.Dr.Şebnem Korur Fincancı tarafından yapılan açıklama ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilip derhal serbest bırakılmalıdır.
Adana Barosu Başkanlığı
Diğer Haberler