BAROMUZ

Türk kadınına seçme ve Seçilme hakkının veriliş yıldönümü basın açıklaması

görüntülenme
04/12/2010

  Bilindiği üzere Türk kadını 5 Aralık 1934 tarihinde genel seçimlere katılma, milletvekili seçme ve seçilme hakkına kavuşmuştur. Türk kadınına, uzun yıllar boyunca görmezden gelinen sosyal ve siyasal haklarının kazandırılmasının, cumhuriyetin bu süreçteki en önemli kazanımlarından biridir. Kadınların kamusal yaşama katılmasına olanak tanımayan eski siyasal ve toplumsal yapı, cumhuriyetin getirdiği anlayış ve kurallarla değiştirilerek, Türk kadınının toplumdaki rolü ve konumu çağdaşlaştırılmıştır. 5 Aralık Türk kadınına seçme seçilme hakkı verilişinin 76. Yıldönümüdür. Bu hakkın veriliş kararında Atatürk şu açıklamayı yapmıştır:"Bu karar Türk kadınına sosyal ve siyasal hayatta bütün milletlerin üstünde yer vermiştir. Çarşaf içinde, peçe altında ve kafes arkasındaki Türk kadınını artık tarihlerde aramak lazım gelecektir. Türk kadını, evdeki medeni konumunu yetki ile işgal etmiş, iş hayatının her aşamasında başarılar göstermiştir. Siyasi hayatla, belediye seçimleriyle tecrübe kazanan Türk kadını bu sefer de milletvekili seçme seçilme suretiyle haklarının en büyüğünü elde etmiş bulunuyor. Medeni memleketlerin birçoğunda, kadından esirgenen bu hak, bugün Türk kadınının elindedir ve onu yetki ve liyakatle kullanacaktır." Türk kadınının, erkeklerle eşit haklara sahip olarak toplumsal yaşamda etkin rol üstlenmesi, ülkemizin gelişme ve aydınlanma çabalarına hız kazandırmış ve Türkiye, çağdaş yaşam biçimini benimsemiş tüm bireyleriyle her alanda önemli başarılar kazanmıştır. Bugün kadınlarımız ekonomik, sosyal ve siyasal yaşamın ayrılmaz parçası, üretimin vazgeçilmez öğesidir. Atatürk ilke ve devrimleriyle çağdaş kimlik kazanan Türk kadını, geri kalmışlıktan ve çağ dışılıktan kurtulan uygar Türkiye'nin simgesidir. 1934 yılında kadınlara tanınan haklar zaman ve hukuksal açıdan bir atılım ise de, bugün için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Türkiye, 1935 yılında kadınların mecliste temsilinde dünyada 2. iken 2002 yılında 163. sırada yer bulabilmiştir. Son genel seçimlerde TBMM'de yer alan kadın milletvekili oranı yüzde 8.85 ( toplam kadın milletvekili sayısı 48) Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) İnsani Gelişim Raporuna göre Türkiye, kadınların politik ve ekonomik hayatta yer almaları bakımından 80 ülke arasında 76. sırada bulunmaktadır. Bunu sağlamaya yönelik olarak toplumsal yaşamda eşitliğe ulaşılıncaya kadar geçici, özel önlem politikaları uygulanmalıdır. Kadının insan haklarının eksiksiz yaşama geçmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, mecliste ve tüm karar mekanizmalarında eşit temsil ve eşit katılım ile mümkündür. Bu anlamda Anayasada, Milletvekili Seçim Kanununda ve ilgili diğer mevzuatta kota uygulamasının hayata geçirilmesi hususu mutlaka değerlendirilmelidir.    

Diğer Haberler