BAROMUZ

’TAKSİM GEZİ PARKINDAKİ EYLEMCİLERE KARŞI UYGULANAN DEVLET TERÖRÜNE SON VERİLMELİ

görüntülenme
01/06/2013

      İstanbul Taksim Gezi Parkının yıkılarak yerine Alışveriş Merkezi  yapılmasına karşı çıkan çevreye duyarlı sade vatandaşlar tarafından gerçekleştirilen barışçı bir eyleme polisin aldığı emirler doğrultusunda şiddet kullanarak karşılık vermesi,vatandaşa karşı biber gazı,tazyikli su,göz yaşartıcı bomba ve plastik mermiler kullanması açık bir demokrasi,insan hakkı ve hukuk ihlalidir.       Taksim Gezi Parkına AVM yapılmasına karşı çıkan ve bunu barışçı bir eylemle protesto edenler  ve onlara destek veren yurttaşlar yasalardan,Anayasadan ve Uluslar arası Sözleşmelerden doğan demokratik bir hakkı kullanmışlardır.Bu demokratik hakkın şiddet kullanılarak bastırılmaya çalışılması,bu arada yüzlerce vatandaşın yaralanması,göz altına alınması bir hukuk devletinde asla olmaması ve hiçbir demokraside yaşanmaması gereken olaylardır.Bu nedenle yaşanan olayların siyasi sorumlusu olarak İç İşleri Bakanı hemen istifa etmeli, İstanbul valisi ve Emniyet müdürü de derhal görevlerinden alınmalıdır.      Kaldı ki, konuyla ilgili İstanbul 6.İdare Mahkemesi'nin vermiş olduğu ''YÜRÜTMENİN DURDURULMASI'' kararına uyulması zorunlu iken tamamen keyfi bir yönetim anlayışı ile idareyi bağlayıcı olan yargı kararına da uyulmamıştır.       Anayasa'mızın  56.maddesi ''Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.Çevreyi geliştirmek,çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve VATANDAŞLARIN ödevidir.''demektedir.      Yine Çevre yasamızın amacını düzenleyen 1. maddesinde  ise çevre ''bütün vatandaşların ortak varlığı'' olarak kabul edilmiştir.      Uluslar arası Sözleşmeler ve Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma konferansı bildirilerinde de ''Çevre Hakkı'' temel bir insan hakkı olarak vurgulanmış ve ''İnsan, onurlu ve iyi bir yaşam sürmeye olanak veren,nitelikli bir çevrede,özgürlük,eşitlik ve yeterli yaşam koşulları temel hakkına sahiptir.''ilkesi kabul edilmiştir.     Bütün bu Anayasal ve Evrensl kuralları hiçe sayarak vatandaşların görev bilincinden doğan demokratik tepkilerini şiddet kullanarak bastıranlar, ''Çevre'' yi kana bulayanlar tarih önünde de hukuk önünde de sorumluluktan ve hesap vermekten kurtulamayacaklardır.                                                                                                               Av.Mengücek Gazi ÇITIRIK                                                                                                                     Adana Baro Başkanı           

Diğer Haberler