BAROMUZ

Siyasi iktidar tansiyonu düşürmek ve hukuku içselleştirmek zorundadır.

görüntülenme
15/12/2014

  ADANA BARO BAŞKANLIĞI     Adana Baro Başkanı Avukat Mengücek Gazi ÇITIRIK: "Siyasi iktidarın bugünkü uygulamaları, 1940'lı yılların sonlarında ABD'de yaşanan McCarthycilik günlerini hatırlatmaktadır."   "ABD nasıl o dönemde aydın, sanatçı, bilim adamı, sinem oyuncusu, muhalif düşünenin peşinde ''Cadı Avı'' başlatmış, görevden almalardan, gözaltılar ve tutuklamalar yıllarca devam etmişse, bugün ülkemizde yaşanan da aynen budur."   15.12.2014   12 Aralık 2014 Cuma günü kamuoyuyla paylaştığımız basın bildirimizde, siyasi iktidarın yurttaşlarını ötekileştirmemesini, kamplaştırmamasını ve intikam duygularıyla hareket etmemesini, hukuku içselleştirmesi gerektiğini açıklamıştık. Yurttaşın Anayasa ve uluslararası sözleşmeler ile güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklerinin kullanılmasında çifte standart olmaz. Aslolan kişilerin değil, üstünlerin değil, hukukun üstünlüğüdür. Hukuk devleti, temel hak ve özgürlüklerin kullanımı konusunda kişilerin geçmişte ne yaptıkları, neleri söylediklerine bakmaksızın, evrensel düzenlemeler ve hukuk neyi gerektiriyorsa o şekilde hareket edilmelidir. Adil yargılanma hakkına, masumiyet karinesine, lekelenmeme hakkına aykırı işlemler kime yapılırsa yapılsın ve nerden, kimden gelirse gelsin karşısında durmak biz baroların ve hukukçuların en temel görevidir.   Ülkemiz bugün tek başına iktidarın parmak çoğunluğuna dayanan, her geçen gün yasal ve filli uygulamalarıyla otoriter ve faşist devlete evrilme örneklerinin yaşandığı, siyasi iktidar gibi düşünmeyen kurumların, gazeteci, yazarların, siyasetçinin, sendikacının, öğrencinin ve hatta Beşiktaş Çarşı gibi taraftar gruplarının hedef alındığı, susturulmaya çalışıldığı bir dönemi yaşamaktadır.   Siyasi iktidarın bugünkü uygulamaları, 1940'lı yılların sonlarında ABD'de yaşanan McCarthycilik günlerini hatırlatmaktadır. ABD nasıl o dönemde aydın, sanatçı, bilim adamı, sinem oyuncusu, muhalif düşünenin peşinde ''Cadı Avı'' başlatmış, görevden almalardan, gözaltılar ve tutuklamalar yıllarca devam etmişse, bugün ülkemizde yaşanan da aynen budur.   Siyasi iktidar tansiyonu düşürmek ve hukuku içselleştirmek zorundadır. Yargıyı rejimi dönüştürmenin ve kendi iktidar mücadelesinin aracı olmaktan çıkarmalıdır.   Siyasi iktidar gücü ne kadar çok olursa olsun, hukukun bir gün herkese  lazım olacağını, taşınılan sıfat veya muktedir olmanın da bir gün biteceğini akıldan çıkarmamak gerekir. Dileğimiz, herkesin hukuka bağlı olmasını, hukukun üstünlüğünün yaşamın her alanında kendisini hissettirdiği, temel hak ve özgürlüklerin kullanımının alabildiğine genişletildiği ve siyasi iktidar-devlet olgusunun kısıtlandığı günleri yaşayabilmektir. Kamuoyuna saygıyla sunarım.   Av. Mengücek Gazi ÇITIRIK Adana Baro Başkanı

Diğer Haberler