BAROMUZ

"POZANTI ÇOCUK CEZAEVİNDE İDDALAR AYDINLANMALIDIR"

görüntülenme
13/03/2012

Son günlerde bir gazetede “ Pozantı Çocuk Cezaevinde tutuklu olarak bulunan çocukların cinsel taciz, tecavüz ve işkence yoluyla haksız fiillere maruz kaldıkları” haberi yer almıştır.Avukatlık Kanununun barolara vermiş olduğu görevler kapsamında konu incelenmiştir. Pozantı Cumhuriyet Başsavcısı ve Pozantı Cezaevi Müdürü ile görüşmeler yapılmıştır. Konuyla ilgili olarak Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün görevlendirdiği müfettişleri tarafından halen inceleme yapılmakta olduğu tarafımıza bildirilmiştir.Gazetelerde yer alan iddiaların önemli olması nedeniyle, baromuz konuyu gündemine alarak hassasiyetle incelemektedir. İddia edilen, başkaca vakaların adil ve objektif inceleme yapılarak aydınlığa kavuşturulması gerekmektedir. İddiayı soruşturan müfettişlerin, cezaevi koşullarında tutukluların, özgür ve bağımsız beyanda bulunmalarının zorluğunu da nazara alarak uygun üslup ve araçlarla olayı aydınlatmalarını beklemekteyiz.Daha önce Pozantı Cezaevinde kalmış ve tahliye olmuş çocuk ve/veya yetişkinlerle görüşmeler yapılmalıdır. Bu durumdaki bir çok çocuğun yaşadığı bilgisi edinilen Mersin İli, Akdeniz İlçesindeki, Çay, Çilek, Özgürlük Mahallesindekilerle de görüşülmesi konunun aydınlatılmasına katkı sağlayabilir. Bu bakımdan olayla ilgili ayrı bir komisyon kurulmasında fayda görmekteyiz.Şayet iddia edilen fiiller oluşmuşsa gerçekten üzüntü vericidir.  Cezaevlerinde münferit de olsa bu tür fiillerin gerçekleşmemesi için bütün önlemler alınmalıdır. Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Çocukların Korunmasına İlişkin Birleşmiş Milletler Kuralları (Havana Kuralları) olarak benimsenen kurallar başta olmak üzere iç hukuk kurallarımızın uygulanmasında işlerliliğin sağlanması gerekmektedir. Gelişmeler oldukça, kamuoyu ile bilgiler paylaşılacaktır.Kamuoyuna, saygılarımızla sunarız.                                                     Av. Aziz ERBEK                                               Adana Barosu Başkanı

Diğer Haberler