BAROMUZ

POLİSE, SAVCILIK İZNİ ALINMADAN 48 SAATLİK GÖZALTI SÜRESİNE TEPKİ

görüntülenme
26/08/2013

                                                            ADANA BARO BAŞKANLIĞI                                                               BASIN ve KAMUOYUNA                     Av. Çıtırık: "Gidişat, polis devletinin tescillenmesidir"                                                                                               26.08.2013 Son günlerde basında ve internet sitelerinde yer alan haberlere göre polisin yetkilerinin artırılması, polise savcı izni olmaksızın gözaltı yetkisi verilmesine dair çalışmaların İçişleri Bakanlığı'nca yürütüldüğü gözlenmektedir. İstanbul Taksim Gezi Parkı olaylarından sonra siyasi iktidarın uygulamalarını daha sertleştirip polis devletine doğru gidişin düzenlemelerinin yapılmak istendiği net bir şekilde ortadadır. Hukuk devletinde keyfi uygulama olmamalıdır, olursa bunun adı hukuksuzluktur, adaletsizliktir. Hukuk devleti açıklık, hesap verilebilirlik içerisinde yönetenlerinde kendilerini hukuka bağlı saydıkları, idarenin her türle eylem ve işlemini yargı denetiminde olduğu, birey-yurttaşın hukuki güvenliğinin sağlanması durumunda bu devletin adı: Hukuk Devleti olmaktadır. Şiddete dönüşmeksizin, kamu düzenini bozmaksızın, birey-yurttaşın Anayasa ve diğer yasalarla güvence altına alınmış demokratik protesto hakkını devlet terörü ile bastıran siyasi iktidar, polisin yetkilerini daha da artırarak ve savcı izni olmaksızın gözaltı yetkisi sağlayarak polis devletine doğru bir adım daha atılmış olacaktır. Gidişat, polis devletinin tescillenmesidir. Anayasa'nın 19. maddesinde kişi hürriyeti ve güvenliği düzenlenmiştir. Suç şüphesi üzerine yakalanan kişinin, suçu işlediğine dair emarelerin varlığı halinde, soruşturmanın tamamlanması amacıyla ya da soruşturmanın yürütülmesi açısından zorunlu olması halinde Cumhuriyet Savcısının kararı ile kolluk tarafından belirli bir süre alıkonulması işlemine "GÖZALTI" denilmektedir. Gözaltı, hukuki bir işlemdir ve mutlaka Cumhuriyet Savcısının kararını gerektirmektedir. Aynı zamanda gözaltına almak, keyfi olmamalıdır. Gözaltı müessesesi yargı denetimine tabidir. Gözaltı kararına veya gözaltı süresinin uzatılmasına dair kararlara itiraz yolu açıktır. Yurttaşın kişi hürriyetinin ve güvenliğinin tehlikeye sokulmaması, polisin bu yetkisini keyfi bir şekilde kötüye kullanmaması, faili meçhul cinayetlerin ve gözaltında kayıpların yeniden ülke gündemine gelmemesi için İçişleri Bakanlığı'nca yürütülmekte olan çalışmaya destek vermiyor, bireyin temel hak ve özgürlükleri mücadelesi kapsamında bu çalışmanın karşısında olacağımızı kamuoyuna saygıyla sunarız.                                                                                                                                     Av. Mengücek Gazi ÇITIRIK                                                                                                                    Adana Baro Başkanı

Diğer Haberler