BAROMUZ

PARMAK ÇOĞUNLUĞUNA...

görüntülenme
13/01/2014

Adana Baro Başkanı Av. Mengücek Gazi ÇITIRIK: "YARGI, SİYASİ İKTİDARIN PARMAK ÇOĞUNLUĞUNA BIRAKILMAMALIDIR" Ülkemizde art arda hukuk skandallarının yaşandığı ve bunlara da siyasi iktidarın neden olduğu yadsınamaz bir gerçekliktir. Hukuk devletinin, demokrasinin, kişi güvenliğinin güvencesi olan kuvvetler ayrılığı ilkesi tamamen ortadan kaldırılmış, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı her yönüyle tartışılır hale getirilmiş, siyasi iktidar parmak çoğunluğuna dayalı olarak yargıya müdahalelerde bulunarak, kendisine engel teşkil etmeyecek şekilde dizayn etmeye çalışmaktadır. Anayasal bir kurum olan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) üye yapısı ve göreviyle ilgili değişiklik, 12 Eylül 2010 referandumuyla hukuk hayatımıza girmiştir. Bugüne kadar HSYK; kurul başkanlığını Adalet Bakanı'nın yapması ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı'nın kurulun doğal üyesi olması nedeniyle eleştirilmiştir. 2010 Anayasa değişikliği ile birlikte bu yapı korunmuş, Adli ve İdari Yargıdaki vesayet Yüksek Yargı'ya da taşınmış, yargı; rejimi dönüştürebilmenin ve iktidar mücadelesinin aracı haline dönüştürülmüştür. Siyasi iktidar, hukuk tanımazlık içerisindedir. Anayasa'nın 2. Maddesi içerisinde Cumhuriyetin nitelikleri arasında hukuk devleti olduğu belirtilmiş ise de kanun devleti bile olunamadığı uygulamalarla ortadadır. Adalet Bakanı ve Müsteşarı'nın HSYK'da bulunması yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını etkilemektedir. 7 Ocak 2014 günü TBMM Başkanlığına içerisinde HSYK ile ilgili düzenlemelerin de yer aldığı yasa teklifi sunulmuştur. Yeni HSYK'ya dair getirilmek istenen düzenlemeler incelendiğinde tarafsız ve bağımsız bir şekilde çalışma yürütmesi gereken HSYK'nın Adalet Bakanlığı aracılığıyla hükümete bağlanması istenmektedir. Böylelikle kurul fiilen Adalet Bakanı'na bağlı ve bağımlı hale gelecek, siyasi iktidarın emir ve gözetimi altında görev yapan bir yapı ortaya çıkacaktır. Bu durum, yargı bağımsızlığına-tarafsızlığına, kuvvetler ayrılığına, HSYK'nın mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik ve savcılık teminatı esaslarına göre hareket etme, yüksek yargı kurumlarının oluşumuna dair kural ve ilkelerin yer aldığı uluslar arası belge ve raporlara aykırılık teşkil etmektedir. Siyasi iktidarın uygulamaları ve açıklamaları ile ülkemiz demokrasisi, yargıya olan güven, Anayasa'nın 19. maddesi uyarınca kişi güvenliği açıkça yara almaktadır. 17 Aralık 2013 günü başlatılan 'yolsuzluk-kara para aklama-rüşvet' operasyonu ile ilgili süreçte, soruşturmayı yürüten savcıların görevden alındığı, Başbakan tarafından bizzat tehdit edildiği, HSYK'nın Adli Kolluk Yönetmeliği Değişikliği ile ilgili yaptığı basın açıklaması sonrasında yine Başbakan tarafından "yetkim olsa HSYK'yı hemen yargılardım" demecini vermesi, 24 il'in emniyet müdürü , onlarca şube müdürü ve yüzlerce polis memurunun görev değişikliğine uğratılarak açığa alındığı, Adli Kolluk Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğin (!) Danıştay kararı ile durdurulduğu, CMK uyarınca adli kolluk görevlileri Cumhuriyet Savcısının adli görevlere ilişkin emirlerini yerine getirmek, soruşturma işlemlerini Cumhuriyet Savcısı'nın emir ve talimatları doğrultusunda yapmaları gerekirken kolluğun Cumhuriyet Savcısının emir ve talimatlarını yerine getirmeyerek direndiği, mühimmat ve askeri teçhizat yüklü TIR'ın ihbar üzerine Hatay'ın Kırıkhan içerisinde durdurulduğu, özel yetkili savcının TIR'da arama yapmasına izin verilmediği, konuyla ilgili Hatay Valisi'nin, Hatay İl Jandarma ve Kırıkhan Kaymakamlığı'na yazılı talimat vererek aramaya müdahale edildiği, görevli özel yetkili savcının canını zor kurtardığı günler yaşanmıştır. Siyasi iktidar kendisine tam bağımlı bir yargıyı oluşturmak için her şeyi yapmaktadır. Eylem ve işlemlerinin yargı denetiminde olmasını istememektedir. Denetlenme ve hesap verilebilirlik ilkelerini ortadan kaldırmaktadır. Böylelikle hukuk devleti fiilen ve hukuken sona ermektedir. TBMM'de milletvekillerinin bu düzenlemeye karşı çıkmaları, Başbakan'ın emir ve talimatları ile değil, hür iradeleriyle karar verebilmelerini ve milletimize karşı sorumluluk taşıdıklarını unutmamaları gerektiğini hatırlatırız. Kamuoyuna saygıyla sunarım. Av. Mengücek Gazi ÇITIRIK Adana Baro Başkanı

Diğer Haberler