BAROMUZ

Paralel yapı ve hukuk dışılıklar

görüntülenme
28/04/2015

  BASIN AÇIKLAMASI 26.04.2015 Dün gece (25.04.2015) saat 23.00 den itibaren İstanbul Çağlayan Adliyesinde yaşanan hukuki skandalları ibretle takip ediyoruz. Kuvvetler ayrılığı ilkesini yok sayan anayasal güvenceye sahip yargı kararlarının idarece uygulanmamasını hukuki açıdan bir skandal olarak değerlendirmekteyiz. Hakimlik teminatına ve yargı kararlarına herkesin saygılı olması yasal ve anayasal bir zorunluluktur. TC Anyasasının 138. Maddesinde tanımlanan ilkelere herkesin uyması gerekir.Yargı an itibariyle çok feci bir baskı ve tehdit altındadır. Temel yasalarda torba yasalar içerisine sıkıştırılmış bir kaç maddelik değişikliklerin hukuk sistemine verdiği zararlar yaşanan bu olaylarla bir kez daha açığa çıkmıştır.Tabii yargıçlık ilkesi ile uyuşmayan ve Ceza Yargılama sistemimizle uyumlu olmayan Özel Yetkili Sulh Ceza Hakimlikleri derhal kapatılmalıdır.Temel ceza hukuku ve ceza yargılama hukukuna ilişkin olaya ve kişiye özgü düzenleme ve değişikliklere bir an önce son verilmeli, temel ve evrensel hukuk ilkelerine uygun yasal düzenlemeler esas alınmalıdır. Yargının güvenilirliği ve prestijini zedeleyen bu idari müdahelenin sonlanarak yargı kararları uygulanmalı ve dün geceden beri hukuki hiçbir gerekçesi olmadan hürriyetleri tahdit edilen insanlar derhal salıverilmelidir. Adana Barosu olarak konunun yakın takipçisi olacağımızı saygı ile duyururuz.   ADANA BAROSU BAŞKANI, AVUKAT MENGÜCEK GAZİ ÇITIRIK 26.04.2015  

Diğer Haberler