BAROMUZ

“Özel Yetkili Mahkemeler Kaldırılmalı”

görüntülenme
19/04/2011

57 baronun bildirisi: "Özel Yetkili Mahkemeler Kaldırılmalı" Adana Barosu olarak, özel yetkili mahkemelerde görülen hukuk ihlallerinin devam etmesi nedeniyle; daha önce bu mahkemelerin kaldırılması ilgili çalışmalarımıza devam edilmesi açısından Türkiye Barolar Birliği tarafından İzmir'de gerçekleştirilen "Olağanüstü Yargılamaların Olağanlaşmış Hali: Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri" konulu sempozyumda baromuz 57 baronun imzaladığı  bildirinin içinde bulunmaktadır. Bildiride yazılı olduğu şekilde bu mahkemelerin kaldırılması toplumsal hayatımızın daha sağlıklı  yürüyebilmesi ve ceza mahkemeleri kanunundaki uygulamaların kaldırılması yönünden büyük önem   taşımaktadır. Ülkemizde Cumhuriyetin ilanından sonra yurttaşlarımızın ömrünün yaklaşık yarısından fazla zamanı DGM'lerin olduğu süreçte yaşanmıştır. Bu özel yetkili mahkemeler DGM'lerin eski halinden daha kötü ve sürecin daha olumsuz devam etmesine neden olmaktadır. Bu mahkemelerin kaldırılarak herkesin doğal yargıç ilkesi kapsamında yargılanmasının devam etmesi acil ve büyük öneme sahiptir. Adana Barosu'nun bu yöndeki duyarlılığı devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım.                                                               Av. Aziz ERBEK                                                         Adana Barosu Başkanı  

Diğer Haberler