BAROMUZ

"Kubilay olayı; kutsal din

görüntülenme
22/12/2014

Adana Baro Başkanı Avukat Mengücek Gazi Çıtırık; "Kubilay olayı; kutsal din duygularının sömürülmesi, siyasete alet edilmesidir" 22.12.2014   84 yıl önce 23 Aralık 1930 günü  Yedek Subay Öğretmen Kubilay ile yanındaki Bekçiler Hasan ve Şevki, Menemen'de Cumhuriyet karşıtı bir grup gerici ve yobazlar tarafından şehit edilmiştir. Onları rahmetle anıyoruz. Onlar, Cumhuriyet'in değerlerini ve kazanımlarını korurken şehit edilmişlerdir. Onlar, Cumhuriyet karanlıktan aydınlığa, dogmalardan, akılcılığa ve bilimselliğe, bağnazlıktan çağdaşlığa, imparatorluktan ulus devlete, kulluktan birey-yurttaşlığa geçişin simgesidir. Cumhuriyetimiz demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti anlayışını hakim kılar. Devletin yönetiminde inançların değil, akıl ve bilimin yürürlükte olması gerekir. Kubilay olayı; kutsal din duygularının sömürülmesi, siyasete alet edilmesi sonucunda gerçekleşen talihsiz ve acı bir olay olarak hafızalarımızdadır. Yakın tarihimizde dini duyguların sömürülmesi sonucu Kahramanmaraş, Çorum, Sivas olaylarının yaşandığını da unutmamak gerekir. Bu ve benzeri acı olaylardan ders alınmalıdır.  Kutsal din duygularının siyasete ve ticarete alet edilmemesini, bu duyguların sömürülmesi ile yurttaşlar arasında çatışma ortamının doğmamasını dilememekteyiz.  Siyasilerin görevi toplumu ayrıştırıp, kamplaştırarak bunlardan medet ummak değil, birleştirmek, kaynaştırmak ve farklılıklara da hoşgörü ile bakabilmeyi içine sindirebilmektir. Bugün ülkemizde,  Atatürk ve Devrimler karalanmakta, "Milli İrade " denilerek ve halkımız aldatılarak okullara zorunlu din dersleri konulmakta, çağdaş ve uygar okullar kapatılarak yerlerine hafız okulları açılmakta, mezar taşlarını okuyamıyoruz denilerek Osmanlıca okullara ders olarak sokulmaya çalışılmaktadır. Gelecek kuşakların ufkunu karartmaya çalışanlar, gelecek kuşakları dindar ve kindar yapmaya çalışanlar ayrıca Cumhuriyet tarihimizde görülmemiş yolsuzluklara, rüşvete bulaşmışlardır. Hukuk yok edilmiş, adalet yok edilmiş, lâiklik yalnızca yasalarda yazılı olarak kalmıştır. Siyasi iktidarı eleştirenler düşman, darbeci, terörist olarak görülmekte, hak arayanlar en ağır polis şiddeti ile karşı karşıya gelmektedirler. Çıkarılan ve çıkarılmak istenilen yasalarla hak ve özgürlükler sınırlanmakta, tam bir baskı düzeni yaratılmaya çalışılmaktadır. Günümüzde de Atatürk Devrimcileri çeşitli biçimlerde şehit edilmişlerdir. Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Muammer Aksoy, Ahmet Taner Kışlalı, Abdi İpekçi, Turan Dursun gibi nice Atatürk devrimcisinin, Sivas olaylarında da pek çok düşün ve sanat insanının şehit edilmelerinin, birbirinden bağımsız olduğunu düşünmek mümkün değildir. Ulusumuz bu kara günlerden kurtulacak, hak ettiği aydınlığa kavuşacaktır.Cumhuriyet uğruna, Türk Devrimi uğruna, aydınlanma uğruna yaşamını yitiren Kubilay ve arkadaşlarını saygı ile anıyoruz. Kamuoyuna saygıyla sunarım.   Av. Mengücek Gazi ÇITIRIK Adana Baro Başkanı  

Diğer Haberler