BAROMUZ

İnsanın en temel hakkı yaşam hakkıdır-21082016

görüntülenme
22/08/2016

Adana Baro Başkanı Av. Çıtırık: "İnsanın en temel hakkı yaşam hakkıdır"    21.08.2016   BASINA VE KAMUOYUNA   BASINA VE KAMUOYUNA İnsanın en temel hakkı yaşam hakkıdır. Diğer hak ve özgürlükleri kullanabilmek için yaşam hakkının güvence altında olması, toplumsal huzur ve barış ortamının sağlanması ve asgari koşulların hazırlanması devletin öncelikli görevleri arasındadır. Dünya egemenlerinin Kuzey Afrika'dan Orta Asya'ya kadar 22 ülkenin yönetim şeklini ve sınırlarını yeniden belirleme sürecinde haritası cetvelle çizilmiş, etnik köken ve mezhepsel ayrılıkların ön plana çıkartıldığı Ortadoğu'daki yaşanan çatışmalar ve iç savaşların yansımaları ülkemizi de sınır komşuluğu nedeniyle de doğrudan etkilemiştir. Ülkemizde siyasi iktidar,komşu ülkelerde yaşanan iç sorunlara, o ülkelerin toprak bütünlüğüne ve egemenlik haklarına saygı duyarak yaklaşmak yerine , maceracı,öngörüsüz ve komşuluk hukukuyla bağdaşmayan politikalar izleyerek bölgede yaşanan yangını daha da hızlandırmıştır.Özellikle rejim muhalifi olan çeşitli terör örgütlerinin lojistik, ikmal, askeri araç-gereç, ilaç vb şeklinde desteklenmesi ile ülkemiz, Ortadoğu bataklığına saplanmıştır.Bu terör örgütlenmeleri ilerleyen süreçte artık ülkemizi de hedef almaya başlamışlardır.Sınırlarımıza yakın yerlerde siperler kazılırken, bayrakları dikilirken siyasi iktidar izlemeye devam etmiştir.Hatta eski bir başbakan , canlı bombaların listesi elimizde ama eylem yapmadan yakalayamıyoruz bile diyebilmiştir. Daha sonra ülkemiz, terör örgütü olarak ismi bile anılmayan, insanlık suçu işlemeye devam eden, yaşam hakkını, huzur ve barışı hedef alan bu terör örgütlenmesinin Diyarbakır,Suruç, Ankara, İstanbul,Bursa , Gaziantep ve Kilis bombalı saldırı ve katliamlarını yaşadı.Sorumluluk, görev ve yetki sahibi olanlar tedbir ve çözüm Üretmek yerine , daha çok terörü lanetleme ve kınama ile yetinmişlerdir.Ülkemizin sınırları yol geçen hanına dönüşürken, güvenlik ve istihbarat açığının giderilmesi yönünde adımlar atılmamıştır.Artan terör saldırıları, kan , gözyaşı,ölümler sıradanlaşmış, kanıksanmış ve günlük yaşamın ayrılmaz parçası haline dönüşmüştür. Dün gece terör ; bir mutluluk paylaşımı olan düğünde bulunan yurttaşlarımıza yönelmiştir. 50 yurttaşımız yaşamını yitirirken, 80 civarında yurttaşımız çeşitli şekillerde yaralanmışlardır.Öncelikle yitirdiğimiz insanlarımıza rahmet diliyoruz, ailelerine ve ülkemize başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz.Yaralı yurttaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.Gaziantep Baro Başkanlığımız uzun bir süredir IŞİD terör örgütünün , Gaziantep'i üs edinmesini, bu ildeki örgütlenmesini, saldırı, katliamlardaki yerini çok kez kararlı bir şekilde dile getirmesine rağmen, bu uyarıların da dikkate alınmadığı ortadadır.Ülkemizin dört bir yanı yangın yerine dönüşmüş, terör örgütlerinin toplumsal huzur ve barışı, yaşam hakkını hedef alan saldırıları her geçen gün artarak devam etmekte, terörün nerde, ne zaman, ne şekilde karşımıza çıkacağı belirsizliğini korumaya devam etmektedir.Siyasi iktidar, her zamanki gibi yaşanan katliamlardaki yayın yasağı anlayışını sürdürmüştür. Toplumun bilgi edinme, haber alma hakkına yayın yasağı getirilmesinin bir faydası yoktur. Açıklık, denetlenebilirlik ve hesap verilebilirlik ilkeleri hakim kılınarak bu olaylara yaklaşılmalıdır.Yayın yasakları ;sadece bu tür olayların üstünün kapanmasına ve unutulup gitmesine neden olmaktadır.İnsanlık suçu olan terörü gerçekleştiren tüm terör örgütlenmelerini, terörün her türlüsünü, Terörden yarar umanları kınıyoruz, lânetliyoruz.  Dileğimiz ; ülkemizin, insanlarımızın bölünme ya da iç savaş sürecini yaşamamasıdır.Sorumluluk, yetki ve görev sahipleri akan kanın durdurulması için gereken tedbir ve çözümleri artık vakit geçirmeksizin yaşama geçirmelidirler.Kamuoyuna saygı ile sunarım. Avukat Mengücek Gazi Çıtırık Adana Baro Başkanı  

Diğer Haberler