BAROMUZ

Hukuksuz Aramaya Tepki

görüntülenme
29/08/2011

Üç gün önce Ankara Barosu üyesi bir avukatın bürosu aranmıştır. Arama kararı ve usulü yasaya aykırı olarak yapılmıştır. Bu olay münferit bir olay değildir. Daha öncede aynı şekilde ve yasaya aykırı olarak bir çok avukat büroları ve konutları aranmıştır. Herkesin olduğu gibi avukatların da kanunların gösterdiği koşullarda soruşturulması ve yargılanması tabidir. Ancak, Avukatlık yasasına göre büro veya konut aranmasında barodan bir temsilcinin bulunması gerekir. Ayrıca arama kararında hangi suç fiilinden dolayı arama yapıldığı aramaya izin veren kararda yazılı olması gerekir. Hukuk devletinde bütün kurumlar, eylem ve işlemlerinde kurallara uymak zorundadır. Buna yasayı uygulamakla görevli güvenlik kuvvetleri de dâhildir. Buna uyulmaksızın yapılan arama savunma görevini yerine getirilmesinin engellenmesi yönündeki manevi baskıyı ifade eder. Bu nedenle verilen arama kararlarında ve yerine getirilmesinde yasaya uyulması hukuk devletinin  bir gereğidir. Güvenlik kuvvetlerinin bu ve benzeri bir kısım hukuk dışı uygulamalarla anılması son derece kaygı vermektedir. Barolarımız ve avukatlar bu husus da gerekli duyarlılığı gösterecek ve tepkiyi ortaya koyacaktır.  Kamuoyuna, saygılarımla.                                                                             Av. Aziz ERBEK                                                                      Adana Barosu Başkanı  

Diğer Haberler