BAROMUZ

"HER ANIZ YANGINI MİLYONLARCA CANLININ KATLEDİLMESİ DEMEKTİR..

görüntülenme
19/06/2017

ADANA BAROSU ANIZ YAKMA İLE İLGİLİ HALKIMIZI UYARDI.

BARO BAŞKANI AV. VELİ KÜÇÜK:

 "HER ANIZ YANGINI MİLYONLARCA CANLININ KATLEDİLMESİ DEMEKTİR..."

16.06.2017

Adana Barosu Başkanı Av. Veli Küçük, Adana ve çevre illerde anız yangınları sonucu yaşanan olumsuzlukların başladığına dikkat çekerek yetkililerin önlem alması gerektiğini söyledi.

Baro Başkanı Av. Veli Küçük, yaptığı yazılı açıklamada, "Her anız yangını milyonlarca canlının katledilmesi demektir..." dedi.

ANIZ TOPRAĞI EROZYONA VE KURAKLIĞA KARŞI KORUR”

Geçen yıllarda anız yangınları sonucu oluşan dumanların araç yollarına ulaşması ve görüş mesafesinin çok azalması nedeniyle ölümle sonuçlanan trafik kazalarının dahi olduğuna dikkat çeken Av. Veli Küçük, “Yangınlar hem doğanın hem de çevrenin tahribatına neden olmakta ve hava kirliliği yaratmaktadır. Anız toprak için önemli bir organik madde kaynağıdır. Anız yangınları,  toprağa organik madde açısından katkı sağlayan kısmın ortadan kaldırılması ve birçok canlının ölmesi anlamına gelmektedir” diye konuştu.

Ülke topraklarımızın genellikle organik madde içeriği bakımından fakir olup, % 65’inde organik madde içeriğinin az olduğuna vurgu yapan Av. Küçük, “İdeal toprak içeriğinde %3 ten fazla olması gereken organik madde miktarı, ülke topraklarımızda ortalama %1-2 arasında değişmekte olup, bu durum gübre kullanımında artışa neden olmaktadır. Toprak içeriğindeki organik madde miktarı, toprağın; fiziksel, kimyasal özelliklerine, oluşumuna, erozyona karşı direncine, biyolojik aktivitesine ve verimine etki etmektedir. Anızların toprağa karışmasıyla birlikte organik madde miktarında artış olan toprağın; su tutma kapasitesi artar, erozyona ve kuraklığa karşı korur” dedi.

Baro Başkanı Av. Veli Küçük, anız yangınlarının hava kirliğine neden olan etmenlerin rüzgarla birlikte yerleşim alanlarına kadar ulaştığını, çevre ve insan sağlığını olumsuz etkilediği kaydetti.  

Orman alanları yakınlarındaki anız yangınları ormanlık alanlara sıçramakta ve zaten yetersiz olan ormanlık alanların zarar görmesine de neden olduğunu belirten Av. Küçük, “Toprak yüzeyinde yüksek derecede sıcaklık meydana geldiğinden toprağın içerisinde mikrobiyolojik canlıların azalarak doğal dengenin bozulmasına, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak bozulan yapısı nedeniyle veriminin düşmesine, organik madde içeriği azalan toprağın su tutma kapasitesinin düşmesine, erozyona uğramasına ve kuraklığa sebebiyet vermektedir” şeklinde konuştu.

“CEZAİ İŞLEMLER UYGULANMALI”

Anız yangınları konusunda izleme ve denetleme yetkisine sahip kurumların denetimlerini artırması gerektiğini ifade edilen açıklama şöyle tamamlandı:

 “Yangınlar denetimlerin ve cezaların yetersizliğinin bir sonucudur. 2872 Sayılı Çevre Kanunu’ nun, Ek-1 Maddesinin(Ek: 26/4/2006 - 5491/23 md.) C bendinde “Anız yakılması, çayır ve meraların tahribi ve erozyona sebebiyet verecek her türlü faaliyet yasaktır. Ancak, ikinci ürün ekilen yörelerde valiliklerce hazırlanan eylem plânı çerçevesinde ve valiliklerin sorumluluğunda kontrollü anız yakmaya izin verilebilir” denmektedir. Cezai işlemlerin uygulandığı madde içeriğinde bile, ikinci ürün ekilmesi durumunda yangına kontrollü izin veriliştir. Denetimlerin ve cezai işlemlerin anızların yakılmaması doğrultusunda uygulanması ve hat safhalara ulaşan doğanın tahribinin önüne geçilmelidir”

 

Diğer Haberler