BAROMUZ

"HANGİ İRADE YENİ ADLİYE BİNASININ YAPILMASINA ENGEL OLMAKTADIR?"

görüntülenme
07/10/2013

Başbakanın 5 Ekim 2013 Cumartesi günü yapacağı Adana ziyaretinden önce Adana Baro Başkanı Mengücek Gazi Çıtırık, kentin en temel sorunlarından biri olan yeni adliye binası sorunun tek başına avukatların meselesi olmadığını söyledi. Av. ÇITIRIK: "BU SORUNU GÖRMEZDEN GELMEYİN" "HANGİ İRADE YENİ ADLİYE BİNASININ YAPILMASINA ENGEL OLMAKTADIR?" "3.5 YILDIR ADLİYE BİNASININ TEMELİ NEDEN ATILMIYOR?"   İlimizi ziyaret edecek olan Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Adana'nın temel sorunlarından biri olan Yeni Adliye binası ile ilgili konuya duyarlılık göstermesini beklemekteyiz. Çevremizdeki illerde ve bu illere bağlı çok sayıda ilçede, çok modern ve ihtiyaca cevap verecek adliye binaları yapılarak hizmete girmesine rağmen, Adana'mızda bölünmüş ve parçalanmış adalet anlayışının daha da  yaygınlaştığı, bu bölünmüşlüğe Bölge Adliye Mahkemeleri'nin (İstinaf) de eklenmesiyle yargı hizmetlerini etkin, hızlı ve verimli bir şekilde yürütmenin olanaksız hale geldiği gözlenmektedir. 3.5 yıldır,  İlimiz Yüreğir İlçesi Köprülü Mahallesi'nde bulunan mülkiyeti hazineye ait 1123 ada 6 parsel nolu 157 bin 120 metre kare yüzölçümü ve 11.08.1973 tarihli B cetveli ile Ziraat okulu olarak kullanılmak üzere Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'na tahsisli olan taşınmazın15.04.2010 tarih ve 59 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararıyla kesinleşen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında 58 bin metrekarelik kısmının Adalet Bakanlığı adına Yeni Adliye Sarayı için tahsisine ve bu alanın kamulaştırma kararının da verildiği bilinmektedir. Ancak, yapılması planlanan ve arsası dahi hazır olan ek adliye binamızın tüm çabalarımıza rağmen halen temelini dahi atamamış olmanın üzüntüsünü tüm meslektaşlarımız ile yaşamaktayız Türkiye'nin ekonomik, sosyal, sanayi, ticaret, tarım ve nüfus yönünden önemli bir kenti olan Adana, uygulanan yanlış politikalar nedeniyle her alanda gerilemiştir. Aynı zamanda, TBMM çatısı altında kentin sorunlarını gündeme getirmesi gereken milletvekilleri bu sorunlara yeterince duyarlılık göstermemişlerdir. Siyasi iktidar da yatırımlarında Adana'yı kaderine terk etmiştir. 17.07.2013 gün ve 92825214-895-3255 sayılı Adalet Bakanlığı Teknik İşler Daire Başkanlığı'nın, Baromuzun adliye binası ile ilgili yazısına; 'yapılacak olan yeni Adalet binasının yaklaşık 196 bin metrekarelik kapalı alana sahip olan projenin oldukça kapsamlı olması nedeniyle, proje incelemesinin devam ettiği daha sonra yapım ihalesine geçileceği' cevabi yazı ile bildirilmiştir. Adana Adliyesi sorunun sadece Adana Barosu'nun sorunu olmadığının bilinmesini isterim. Bu sorun tüm Adanalıların ve özellikle siyasi iktidarın sorunudur. Kamulaştırma kararı verileli 3.5 yıl olmasına karşın acaba hangi irade yeni Adliye binasının yapılmasına engel olmaktadır? Ek binaların mefruşatı, teknolojik donanımı ve kira bedelleri (5 yıl için 24 milyon TL) çok ciddi rakamlar tutmaktadır. Bu rakamlar yurttaşlarımızın ödediği vergilerden karşılanmaktadır. Kamunun parası har vurup harman savrulmamalı, doğru, yerinde, etkin ve verimli bir şekilde kullanılmalıdır. Nüfusu 2 milyonu aşmış, yıllık mahkemelerde görülen en az 130 bin civarında dosyası (icra daireleri hariç) bulunan, Türkiye'nin 2 bin avukatı ile 6. Büyük barosu haline gelmiş, Adana'ya yeni Adliye binasının temelinin atılması elzemdir ve bu yönünde çabalarımızı sürdürüyoruz. Sayın Başbakan Adana'da çeşitli etkinliklerde bulunup, bazı yatırımları hizmete açacaktır. Dileğimiz yok sayılan, ötelenen ve sadece Adana Barosu'nun sorunu gibi algılanan, gerçekte tüm Adanalılar'ın önemli bir sorunu haline gelen, bölünmüş ve taşımalı adalet içerisinde hak, hukuk hizmetlerini yürütmeye çalışan(!), ulaşımı ciddi bir sorun haline dönüşmüş, ilimizin kanayan bir yarasına dönüşen Adana Adliyesi'nin temelinin bir an önce atılması artık bir lüks değil, ihtiyaçtır. Bu sorunu görmezden gelip, kulaklarını tıkayanların,  Adana'nın da sahipsiz olmadığını göstermelerini istiyoruz. Kamuoyuna saygıyla sunarım. Av. Mengücek Gazi Çıtırık Adana Baro Başkanı        

Diğer Haberler