BAROMUZ

HAKKARİ BAROSUNA MENSUP İKİ AVUKATLA İLGİLİ AÇIKLAMA

görüntülenme
01/12/2014

28.11.2014 günü Hakkari'nin Yüksekova İlçesinde meslektaşlarımız Av. Fırat İke ve Av.Uğur Yaşar'ın maruz kaldıkları polis şiddetini kınıyoruz. Yapılan bu saldırı, aslında tüm avukatlara, savunmaya yapılan bir saldırıdır. Ofislerinden çıkarak araçlarına binmek istedikleri sırada polis tarafından durdurulduklarında avukat kimliklerini ibraz etmelerine karşın, meslektaşlarımız polisin kötü muamelesine maruz kalmışlar,vücutlarının çeşitli yerlerinden yara almışlar ve Av.Fırat İke ters şekilde ellerinden kelepçelenmiştir. Gerek yasal düzenlemelere ve Anayasa'ya gerekse Havana Kuralları ve TURİN İlkelerine açıkça aykırılık teşkil eden, işkence ve kötü muamelenin her aşamasının takipçisi olacağız. Hukuk devletinden, polis devletine gidişin yasal düzelemeleri ve fiili uygulamaları ortada iken yine TBMM gündeminde bulunan 'İç Güvenlik Paketi'nde polise verilmek istenen yetkiler de göz önüne alındığında hukuk tanımazlığın, kuralsızlığın, keyfiyetin hakim olacağı yaşanan bu olayda ortaya çıkmıştır.  Yurttaşa gözdağı verilmesi ve itibarsızlaştırma süreci yine avukatlar üzerinden verilmeye çalışılmaktadır. Siyasi iktidar ve onun emrindeki emniyet güçleri son derece yanlış tutum ve uygulama içindedir.  Dileğimiz, hukukun içselleştirilerek bu tür yanlış uygulamalardan dönülmesidir.  Meslektaşlarımıza ve Hakkari Barosu'na geçmiş olsun diyor, hukuk devleti mücadelesinde yanlarında olacağımızın bilinmesini isterim. Kamuoyuna saygıyla sunarım.                                                                                                                Av. Mengücek Gazi ÇITIRIK                                                                                                              Adana Barosu Başkanı  

Diğer Haberler