BAROMUZ

FAŞİZAN UYGULAMALAR...

görüntülenme
20/05/2014

ADANA BARO BAŞKANI Av. ÇITIRIK: 'SAVUNMAYA FAŞİZAN MÜDAHALE..'   17 Mayıs 2014 Cumartesi günü Soma'da aralarında ÇHD Genel Başkanı Av.Selçuk Kozağaçlı'nın da bulunduğu sekiz meslektaşımız tekme tokat darp edilerek, yerlerde sürüklenerek ve kelepçe takılmak suretiyle gözaltına alınmışlar, olaya duyarlılık gösteren meslektaşlarımız,ÇHD'li avukatlar,TBB Başkanımız Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Adana Baro Başkanlığımız ve Mersin Baro Başkanlığı'nın da yürüttüğü mücadele sonucunda serbest bırakılmışlardır.   15 Mayıs 2014 günü Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi meslektaşlarımız Soma'ya gitmişlerdir. Burada yurttaşlarımıza hukuki yardım için bulunmalarına rağmen, geldikleri günden itibaren taciz edilmeye başlanmışlar hatta kaldıkları Soma Öğretmenevi paramiliter güçler tarafından kuşatılmıştır.   Meslektaşlarımızı,17.5.2014 günü gözaltına alındıkları salonda,sağlık raporu için Soma Devlet Hastanesi'nde ziyaret ettik. Şiddetin her türlüsünün uygulandığına bizzat şahit olduk.İnsanlık dışı, kötü muameleye maruz kaldıkları raporlarla da sabittir.   Burada yapılan saldırı ; bizzat avukatlık mesleğine yapılmıştır. Yurttaşın hak arayışının ve adalete erişiminde sesi olan avukatların, üstlendikleri dosyalardan, muhalif kimliklerinden dolayı saldırıya uğramaları kabul edilemeyecek bir durumdur. Yine Polis Vazife ve Yetki Yasasının 16.maddesinde polisin ,hangi hallerde ve nasıl zor kullanacağına dair açık düzenleme mevcuttur.   Ancak gerek yasal düzenlemelere gerekse de taraf olduğumuz ulusal sözleşmelere açıkça aykırı bir biçimde ve şiddetin her türlüsü sergilenerek yapılan bu faşizan müdahaleyi şiddetle kınıyorum. Havana Kuralları ve TURİN ilkelerine göre devletlere avukatların hiçbir baskı,taciz,ekonomik yaptırım altında olmaksızın görevlerini yerine getirebilmeleri için düzenlemeler yapmak zorunda olduklarına dair pozitif yükümlülükler yüklemiştir. Avukatlık mesleğine yönelik saldırıların, A.İ.H.S'nin özüne ,ruhuna aykırı olduğuna dair AİHM kararları da bulunmaktadır. Hukuk devletinde avukatlar ,yaka paça ,yerlerde sürüklenerek,kelepçelenerek gözaltına alınamaz.   Bu durumlar faşizmle yönetilen ya da demokrasinin kural ve kurmlarıyla işlemediği ülkelerde görülür. Siyasi iktidar ve onun paramiliter uzantıları Soma'da acılı insanlara hukuki yardım amacıyla bulunan meslektaşlarımıza yönelik bu saldırıyı gerçekleştirmişlerdir. Siyasi iktidarın hukuk tanımazlığının boyutları, avukatlık mesleğine ve onların örgütlü sesleri olan barolara yönelmiştir.   Meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarken,hukuki mücadelelerinde yanlarında olduğumuzu, insanlık dışı,hukuka aykırı,kötü muameleyi şiddetle kınadığımızı kamuoyuna saygıyla sunarım. Av. Mengücek Gazi ÇITIRIK Adana Baro Başkanı     18.05.2014

Diğer Haberler