BAROMUZ

EMNİYET OPERASYONLARI

görüntülenme
12/09/2014

İlimizde 27 Ağustos 2014 tarihinde 13 emniyet mensubu TİB-NOT isimli programın kullanılması ile ilgili olarak gözaltına alınmışlar, 29 Ağustos 2014 tarihinde serbest bırakılmışlardır. Yürütülmekte olan soruşturmada; kuvvetli suç şüphesine dayanan somut kanıtlardan şüpheliye gidilmesi yerine, şüpheliler yaratılarak suç isnadında bulunulmaktadır. Hukuk devletinde olmaması gereken keyfiyet ağır basmaktadır. Şüpheliler neyle suçlandıklarını bilemedikleri gibi, şüpheliler ve müdafilerinin savunma haklarının kısıtlandığı da gözlenmiştir. TİB-NOT programı, yasal olarak dinleme yapılan soruşturmalardaki suç unsuru konuşmaların güvenli ve hızlı bir şekilde Emniyet Genel Müdürlüğünün POL-NET ağı üzerinden sadece suçu soruşturan büro amirine, yazılı şekilde ( TAPE ) olarak göndermeye yarayan bir programdır. Bu yazılı bilgilere sadece dinlemeye yetkili personel ile tahkikatı yürüten büro amiri şifreleriyle ulaşabilmektedir. Üçüncü kişilerin ulaşması mümkün olmadığı gibi, teknik olarak yasa dışı bir şekilde kullanılması veya suiistimal edilmesi de mümkün değildir. Yaklaşık üç ay önce 13 emniyet mensubunun ifadeleri Cumhuriyet Savcılığının talimatı üzerine alınmıştır. Bu süreçte yeni bir delil elde edilmemesine rağmen 13 emniyet mensubu gözaltına alınarak, emniyet ve Cumhuriyet Savcılığında ifadeleri de alınmadan tutuklama talepli mahkemeye sevk edilmeleri ceza yargılamasının temel ilkelerine aykırı olduğu gibi, hukuk devletinde yaşanmaması gereken üzücü gelişmelerdir. İnsanların lekelenmeme hakkına ve masumiyet karinesine gölge düşüren, keyfiyete dayanan, hukuka aykırı işlemlerin daima karşısında olacağımızı kamuoyuna saygıyla sunarız. Av. Mengücek Gazi ÇITIRIK   ADANA BAROSU BAŞKANI 03.09.2014  

Diğer Haberler