BAROMUZ

Emeğin ve Dayanışmanın Bayramında

görüntülenme
02/05/2016

Adana Baro Başkanı Av. Mengücek Gazi Çıtırık : '' Emeğin ve Dayanışmanın Bayramında , yurttaşa yönelen polis şiddetini kınıyoruz, protesto ediyoruz.''   BASINA VE KAMUOYUNA İlimizde güvenlik ve 'Canlı bomba ihbarı' nedenleriyle 1 Mayıs Tertip Komitesince alınan karar doğrultusunda , kutlamaların iptaline karar verilmiştir. Emeğin ve Dayanışmanın Bayramında yurttaşlar, çeşitli örgütlenmeler barışçıl, şiddete dönüşmeyen ve şiddeti övmeyen basın açıklaması yapmak istemişlerse de yurttaşın bu meşru ve haklı talebi, polisin orantısız güç kullanımı , tazyikli su ve biber gazı ile bastırılmıştır. Güvenlik kuvvetleri , yurttaşa düşmanca ,öç alırcasına yaklaşmış,müdahale en ağır şekilde olmuştur. Aralarında meslektaşlarımızın da bulunduğu çok sayıda yurttaşımız biber gazı, tazyikli su ve cop saldırısı sonrasında çeşitli yerlerinden yaralanmışlardır. Kamu malına zarar verilmeyen, şiddete dönüşmeyen,şiddeti övmeyen barışçıl nitelikteki bu açıklamaya güvenlik kuvvetlerinin müdahalesi , şiddete dönüşmüştür.   Yaralanan meslektaşlarımıza ve yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarken, izlenecek yasal yollarda yanlarında olduğumuzu belirtir, polise hakim olan bu zihniyeti kınadığımızı ve protesto ettiğimizi kamuoyuna saygı ile sunarım.   Av.Mengücek Gazi Çıtırık Adana Baro Başkanı  

Diğer Haberler