BAROMUZ

Eleştiriler yapıcı, yerinde ve vicdanı elden bırakmadan

görüntülenme
20/03/2014

Avukat Çıtırık: "Eleştiriler yapıcı, yerinde ve vicdanı elden bırakmadan yapılmalıdır" Adana Baro Başkanı Mengücek Gazi Çıtırık, son zamanlarda çeşitli basın-yayın organlarında Adana Barosu ile ilgili yapılan eleştirileri değerlendirdi. Çıtırık, yazılı açıklamasında; "Basın yayın organlarımızın ve bu organlarda çalışan köşe yazarlarının Adana Baro Başkanlığının çalışmaları, etkinlikleri ve basın açıklamalarını değerlendirmek, eleştirmek en doğal haklarıdır. Kimsenin eleştiri hakkını elinden almaya hakkımız yoktur. Ancak, yapılan eleştiriler yapıcı, yerinde ve vicdanı elden bırakmadan yapılmalıdır. Adana Barosu; Cumhuriyet devrimine ve onun kazanımlarına inanan, demokrasiye tüm kural ve kurumlarıyla bağlı, hukukun üstünlüğüne inanmış, ülkemizin demokrasi ve hukuk devleti mücadelesinde eylemini, tavrını ve duruşunu kesin ve net bir şekilde eğilip bükülmeden ortaya koymaktadır ve koyacaktır da. Türkiye'nin içinden geçtiği bu sıkıntılı günlerinde, hukuk devletinden tamamen uzaklaşılıp tek parti iktidarının parmak çoğunluğuna dayalı faşizan uygulamalarını yasa ve fiiliyatta ortaya koyduğu tüm düzenlemelerinde Adana Barosu Avukatlık Yasasının  76. ve 95. Maddelerinin barolara vermiş olduğu görev ve yetkiler doğrultusunda sorumluluklarını sonuna kadar yerine getirmektedir. Adana Barosu; toplumun tüm kesimleri ile ayrım gözetmeksizin ilişkilerini sürdürmekte ve geliştirmektedir. Yurttaşlarımızdan gelen taleplere Ceza Muhakemeleri Kanunu (CMK) Komisyonu, Adli Yardım Komisyonu, Kadın Hakları Merkezi ayrıca gönüllülük üzerinden hukuki yardımlarımız devam etmektedir. İlimizdeki demokratik kitle örgütleri, özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerimizle karşılıklılık esaslarına dayalı bir işbirliği ve çalışmalar yürütülmektedir. Savunmanın yok sayılıp ötelendiği, şekli unsur olarak görüldüğü, meslektaşlarımızın Avukatlık Yasası ve CMK ' daki düzenlemelere aykırı bir şekilde gözaltına alınıp, tutuklandıkları, her türlü kötü muameleye maruz kaldıkları süreçte; 10 Şubat 2013 tarihinde ilimizde "Savunma Susmayacak Yürüyüş ve Mitingini" gerçekleştirerek yaşanan bu hukuksuzluklara karşı sesini yükseltmiş bir barodur. Haziran 2013'de Türkiye'nin bir çok ilinde olduğu gibi ilimizde Gezi Parkı olayları nedeniyle kullanılan demokratik protesto hakkında yakalanan, gözaltına alınan ve yargılama süreçlerinde Adana Baro Başkanlığı Hukuki Yardım Masası oluşturmuştur. Bu süreçte 135 meslektaşımızla birlikte insanlarımızın Anayasamızın 19. maddesi ile güvence altına alınan kişi güvenliğinin sağlanması için üstün bir çaba ve gayret sarf etmiştir. Mesleki sorunlarımızın çözümlenmesinden, Adana Adliyesi sorununa kadar duruşunu net bir şekilde baromuz ortaya koymuştur. İlimizin yerel, ülkemizin ulusal sorunlarında, hukuk devleti ve demokrasi konularında zamanında müdahale ederek, basın açıklamaları ile görüş ve düşüncelerimiz paylaşılmıştır. Adana Barosu her geçen daha da büyüyen, gelişime açık, sürdürülebilir, açıklık, hesap verilebilirlik ilkelerini kendisine rehber edinerek kurumsallaşmayı başarmış bir barodur. Bazı köşe yazarları tarafgirlik içerisinde, baromuzun çalışmaları, etkinlikleri ortadayken bunları görmezden gelerek,  hizmet ettikleri görüş ve kişiler doğrultusunda haksız, yerinde olmayan, yapıcı olmayan eleştirilere girerek baromuzun hak etmediği ifadeler yer almaktadır. Adana Barosu'nun toplumla bütünleştiği, sesini yükselttiği böylesi bir dönemde Basın Ahlak Yasası düzenlemelerine aykırı bir şekilde gazetecilik faaliyeti yürüten, kişilerle özdeşleşip, onların çıkarlarını gözeterek baromuza haksız saldırılarda bulunan isimleri kınıyoruz..! Basın Yayın organları ile nezaket, karşılıklılık içerisinde yürüttüğümüz, gelişen ilişkilerimiz bulunmaktadır. Bizim, yapıcı ve yerinde olan her türlü eleştiriye yüreğimizde açık, kapımız da açıktır. Bu şekilde olursa biz de eksikliklerimizi gideririz daha iyiyi bulmuş oluruz. Kamuoyuna saygıyla sunarız."   17.03.2014

Diğer Haberler