BAROMUZ

Dünya Özürlüler Günü basın açıklaması

görüntülenme
12/02/2010

03.12.2010   Engelli haklarının kazanılması yolunda uzun yıllardır gerek ülkemizde gerek ise dünyada mücadeleler verilmiştir. Her ne kadar bu mücadele 21. Yüzyıla yakışır nitelikte olmasa da pek çok kazanım elde edilmiştir.Türkiye'nin diğer yerlerinde olduğu gibi Adana'da da engellilerin haklarına erişimi bakımından çok sayıda dernek ve Adana Kent Konseyi Engelli Meclisi çalışmaları olduğunu baro olarak yakından takip ediyoruz. Bilindiği üzere Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesine Türkiye taraftır. Bu sözleşmeye göre engelliler konusunu muhtaçlık-yardım ekseninden alarak İnsan Hakları Eksenine taşımak gerekmektedir. Engellilik politikasında engelli vatandaşlarımızın topluma tam uyumlu ve eşit bir şekilde katılımları esas olmalıdır. Temel haklarının ihlali ve toplumsal bilincin yanlışlığından dolayı engelli vatandaşlarımızın dışlanması, iş ve üretim alanlarından uzak tutulmaları kabul edilmeyecek bir durumdur. Yerel yöneticiler de engellilerin şehir içindeki ulaşımlarını kolaylaştırıcı, mimari düzenlemeleri yapmak zorundadırlar. Devlet kadrosunda çok miktarda engelli istihdam açığı olmasına rağmen bu açık maalesef engelliler işe alınarak kapatılmadığı gözlenmektedir.100'ün üzerinde işçi çalıştıran işverenlerinde yasal olarak gözetilen yüzde 3'lük engelli istihdamını uygulamadıkları zaman zaman tespit edilmektedir. Sanatta, sporda, siyasette, iş hayatında birçok engelli vatandaşımız fırsat ve imkan verildiğinde neleri yapabileceklerini, gurur duyulacak başarılara imza atacaklarını göstermişlerdir.Böylesi başarıları, engellilerin toplumsal hayata katılımlarını, eğitimden spora, sanattan siyasete kadar her alanda daha fazla yer almalarını desteklemek zorundayız.3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde değil, her gün engellilerin karşılaştığı engellerin ortadan kaldırılmasını talep ederiz. Kamuoyuna saygıyla sunulur.  

Diğer Haberler