BAROMUZ

Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü

görüntülenme
22/06/2015

  11.06.2015 Adana Baro Başkanı Av. Mengücek Gazi ÇITIRIK, 12 Haziran " Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü " nedeniyle yazılı bir açıklamada bulundu. Açıklamasında " Dünya genelinde ILO kayıtlarına göre 5-17 yaş arasında 168 milyon çocuk işçi bulunmaktadır. Dünya'da halen savaşların, sosyal adeletsizliğin ve yoksulluğun doğrudan mağduru çocuklardır. 1992 yılından bu yana ILO öncülüğünde, çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik uluslararası proğram uygulanarak (IPEC) mücadele devam etmektedir. Ülkemizdeki çocuk işçi sayısı, 890 bin civarındadır. Ücretsiz zorunlu eğitim süresindeki kısaltmalar, ücretsiz işçi ya da iş gücü sömürüsü, yoksulluğun, sahipsizliğin, güvencesizliğin yanı sıra emeğin piyasada esnekleşmesi ve kuralsızlaşmasıyla çocuk işçiliği artmaktadır. Ülkemizde eğitim sisteminde yapılan sürekli ve olumsuz değişiklikler sonucunda çocuk işçi sayısı artmaktadır. Bireyin maddi ve manevi gelişimini sağlayan, insan onur ve haysiyetine yaraşır bir yaşam sürebilmesi için gerekli önlemleri alarak, asgari koşuları hazırlayan sosyal devlet anlayışı yerine, sadaka veren devlet anlayışının da çocuk işçilikte rolü büyüktür. Çocuk işçilik, çocuk emeği daha çok ev işlerine ve tarım alanına kaymaktadır. Ayrıca 6-17 yaş grubunda çalışan çocuklardan, okula devam edenlerin 39/100'ü hane halkının ekonomik faaliyetlerine yardımcı olmakta, 24/100'ü de hane halkının gelirine katkıda bulunmak için çalışmaktadır. Yine verilere göre ücretli ya da yevmiyeli olarak çalışan çocukların 3.5/100'ü sakatlanma ya da yaralanma yaşamıştır. 36/100'nün haftalık izni yok, 89/100'nün yıllık ücretli izni yok, 34/100'ne işyerinde yemek verilmemektedir. Sonuç olarak ; çocuk işçiliği ülkemizin yapısal sorunlarından biridir. Kaçak Saraylara, makam otolarına harcanan paraların, ücretsiz-yaygın ve nitelikli eğitime ayrılması gerekmektedir. Nitelikli eğitim ve yeteneklerine uygun dallarda çocuklarımızın yetişebilmeleri için gerekli tüm unsurlar yaşama geçirilmelidir. Çocuk işçiliğine hayır diyoruz. Kamuoyuna saygıyla sunarım. " Av. Mengücek Gazi ÇITIRIK Adana Baro Başkanı 11.06.2015

Diğer Haberler