BAROMUZ

Dokunulmazlıkların bir seferde kaldırılmasına dair anayasa

görüntülenme
26/04/2016

BASIN BÜLTENİ   ADANA BAROSU   25.04.2016   Adana Baro Başkanı Av. Mengücek Gazi Çıtırık : "Dokunulmazlıkların bir seferde kaldırılmasına dair anayasa değişiklik teklifiyle, hukukun temel ilkeleri çiğnenmekte , yurttaşın iradesi hiçe sayılmaktadır''   Adana Baro Başkanı Av. Mengücek Gazi Çıtırık, milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik tartışmalara tepki göstererek, "Dokunulmazlıkların bir seferde kaldırılmasına dair anayasa değişiklik teklifiyle, hukukun temel ilkeleri çiğnenmekte , yurttaşın iradesi hiçe sayılmaktadır" dedi Av. Çıtırık, günlerdir kamuoyunun gündeminde olan dokunulmazlık konusunu yazılı açıklamayla değerlendirdi. "Dokunulmazlıklar, muhalif milletvekilleri için siyasi iktidarın baskı aracı haline geldiğini " savunan Av.Çıtırık, şöyle devam etti:  "Siyasi iktidar milletvekilleri tarafından imzalanarak ,TBMM Başkanlığına sunulan T.C. Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Teklifiyle TBMM Başkanlığı, Başbakanlık, Adalet Bakanlığı, TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları ve Karma Komisyonda bulunan yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyalar yönünden Anayasanın 83/ 2.maddesinin uygulanmaması ve bu teklifin yayımı tarihinde yürürlüğe girmesini, halk oylamasına sunulması halinde oylanmasını içeren teklif sunulmuştur. Dokunulmazlıkların kaldırılması konusu siyasi iktidar tarafından çeşitli tarihlerde gündeme getirilen, muhalif milletvekilleri üzerinde bir baskı aracına dönüştürülen, hukuki alanda tartışılmasından ziyade siyasi tercihler ve o tarihteki siyasi iklim ön plana çıkarılarak değerlendirmeler yapılan, hassas bir konudur. Parlamenter demokratik rejimde, milletin temsilcilerinin herhangi bir baskı ve tehdit altında olmaksızın yasama faaliyetini yerine getirebilmelerinin, özgür bir şekilde yasama meclisine gelebilmelerinin, düşüncelerini bir engel olmaksızın ifade edebilmelerinin ve oylarını rahatça kullanabilmelerinin güvencesini yasama dokunulmazlığı oluşturmaktadır. Yasama dokunulmazlığı ; milletvekillerine suç işleme ayrıcalığı, keyfiyet ya da denetimsizliği sağlayan bir müessese değildir. Yine yasama dokunulmazlığı, bir siyasi hesaplaşma aracına dönüştürülmemelidir"   "DOKUNULMAZLIKLARIN ALANI DARALTILMAMALI" Yurttaşın temsilcileri olan, yurttaşın iradesinin parlamentoda engelsiz temsil edilebilmesi gerektiğini ifade eden Av. Çıtırık, "Milletvekillerinin kürsü dokunulmazlığının yani parlamento çalışmalarındaki ileri sürdükleri düşüncelerden, görüş ve eleştirilerden, yine kullandıkları oylardan dolayı dokunulmazlıklarının daraltılmasının karşısındayız.   Anayasa'nın 83 maddesine göre. "Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkanlık Divanının teklifi üzerine Meclisce başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamazlar. Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla Anayasanın 14 üncü maddesindeki durumlar bu hükmün dışındadır. Ancak, bu halde yetkili makam, durumu hemen ve doğrudan doğruya Türkiye Büyük Millet Meclisine bildirmek zorundadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi hakkında, seçiminden önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır; üyelik süresince zamanaşımı işlemez. Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma, Meclisin yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına bağlıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasî parti gruplarınca, yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme yapılamaz ve karar alınamaz" denilmektedir. Kürsü dokunulmazlığı dışında kalan , geçici dokunulmazlık olarak adlandırılan müessesede ise milletvekillerinin yakalanıp gözaltına alınmadan, tutuklanmadan, teknik takibe alınmadan meclis çalışmalarını yürütebilmeleridir" "HUKUK ETKİN KILINMALI" Av. Çıtırık, sözlerini şöyle tamamladı:  "Siyasi İktidar milletvekillerince TBMM Başkanlığına sunulan teklif ile, milletvekillerinin geçici dokunulmazlıklarını kaldıran, bunu Anayasa  ile askıya alan, ayrıca Anayasa değişikliği ile sanki lehe düzenleme varmışçasına , geçmişe yönelik uygulama getirilmesi de hukukun en temel ilkelerinin ihlali anlamındadır. Gerek siyasi iktidar gerekse ana muhalefet ve muhalefet partisi, dokunulmazlık konusunda yapmak istedikleri değişiklikle parlamenter demokratik rejime, milletvekillerinin özgür bir şekilde yasama faaliyeti yürütebilmelerine,millet iradesinin yansımalarına, toplumsal huzur ortamına büyük darbe vurmaya hazırlamaktadırlar. Dileğimiz, hukukun temel ilkelerine aykırı bu düzenlemeden vazgeçilmesi , hukukun etkin kılınması ile yeni düzenlemelerin yapılmasıdır."

Diğer Haberler