BAROMUZ

doğru bilgilendirdik

görüntülenme
10/02/2014

Adana Baro Başkanı Av. Mengücek Gazi Çıtırık: "Adana kamuoyunu bugüne kadar doğru bilgilendirdik ve bilgilendirmeye de devam edeceğiz" 07.02.2014 günlü Adana Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Karaca tarafından yapılan açıklamada; "Adana Baro Başkanı Avukat Mengücek Gazi Çıtırık'ın, Adana Barosu Avukatlarının 12 Şubat Çarşamba günü "Adana Adliyesini İstiyor" talebiyle ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, Adana Adliyesi'nin mevcut hali ve yeni Adliye Binası yapımına ilişkin açıklamaları karşısında Adana halkı ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama gereği duyulduğu, yeni Adliye Sarayı yapım ihalesinin Adalet Bakanlığı Teknik İşler Daire Başkanlığı tarafından 03.03.2014 günü yapılacağı, Adana Adliyesi'nin mevcut fiziki şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların da başlatıldığına dair beyanatı karşısında, Adana Baro Başkanlığı'nın basın açıklaması aşağıda sunulmuştur; Adana Baro Başkanlığı olarak göreve geldiğimiz 30 Ekim 2012 tarihinden bu yana, yeni Adliye Sarayı'nın yapımıyla ilgili bizzat dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e dosya hazırlanarak yapılan görüşmeler, hazırlanan dosyanın ayırt edilmeksizin tüm Adana Milletvekillerine gönderilmesi, Adalet Bakanlığı Teknik İşler Daire Başkanlığı ile yapılan yazışmalar, konuya özel ilgi göstererek TBMM'de dile getiren Adana Milletvekili Ali Demirçalı ve M. Şükrü Erdinç ile yapılan yazışmalar, bu soruna dair yapılan yazılı açıklamalar, gazete röportajları, gerek kamuoyunca, gerekse de meslektaşlarımızca bilinmektedir. Şu an içinde bulunduğumuz Adana Adliyesi Merkez Binası 2002 yılından bu yana hizmet vermektedir. İlimiz Yüreğir İlçesi, Köprülü Mahallesinde bulunan mülkiyeti hazineye ait olan 1123 Ada-6 parsel numaralı-157 bin 120 metrekareli yüzölçümlü ve 11.08.1973 tarihli B Cetveli ile Ziraat Okulu olarak kullanılmak üzere Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'na tahsisli olan taşınmazın, 15.04.2010 tarih ve 59 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararı ile kesinleşen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 58 bin metrekarelik kısmının Adalet Bakanlığı adına yeni Adliye Sarayı için tahsisine karar verilmiş ve bu alanın kamulaştırma kararının da verildiği bilinmektedir. 2012 yılı Ocak ayından itibaren Küçüksaat Özler Caddesi'nde bulunan taşınmaz, ek adliye binası olarak hizmete girmiştir. Daha sonra, İstinaf Mahkemelerine tahsis edilen Sakarya Mahallesi T. Cemal Beriker Bulvarı N:16/A Seyhan/Adana adresinde bulunan taşınmaza 2013 yılı haziran ayından itibaren İcra Daireleri ve bazı mahkemeler taşınmıştır. Böylelikle, Adana İlinde yargı hizmetleri Tarihi Taş Bina, Merkez Bina, Küçüksaat Özler Caddesi'ndeki Ek Bina 1, Sakarya Mahallesi T. Cemal Beriker Bulvarı üzerindeki Ek Bina 2 ile 4'e bölünmüş ve taşımalı bir şekilde verilmektedir. Süreç içerisinde Adana Milletvekili Ali Demirçalı, Bakan Ergin'e Adana Adliyeleri ile ilgili aşağıda yazılı olan soruları Temmuz 2013'de önerge vererek iletmiştir.   "1-Adana'da kiralanan kaç adliye binası bulunmaktadır? 2-Bu adliye binalarından Küçüksaat'te bulunan ek adliye binası ne zamandan beri kiralanmakta ve her yıl ne kadar kira bedeli ödenmektedir? 3-Turan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde bulunan ek adliye binası ne zamandan beri kiralanmakta ve her yıl ne kadar kira bedeli ödenmektedir? 4-Her iki ek adliye binası ile ilgili olarak kaç yıllığına kira sözleşmesi yapılmıştır? Kira süresi ne zaman sona erecektir? 5-Bugüne kadar ödenen kira bedelleriyle kaç tane adliye binasının yapılması mümkündür? 6-Bundan sonra ödenecek kira bedelleriyle kaç tane adliye binası yapılması mümkündür?"   Adana Baro Başkanlığı'nın yazısına, Adalet Bakanlığı Teknik İşler Daire Başkanlığı 17.07.2013 gün ve 92825214-895-3255 sayılı cevabi yazısı ile "yapılacak olan yeni adliye binasının yaklaşık 196 bin metrekarelik alana sahip olduğunu, projenin oldukça kapsamlı olması nedeniyle proje incelemesinin devam ettiği, daha sonra yapım ihalesine geçileceği" bildirilmiştir. 2014 yılı TBMM Bütçe görüşmelerinde, Plan - Komisyon Üyesi Adana Milletvekili Sayın M. Şükrü Erdinç'in sorusuna cevaben, Adalet Bakanı Sadullah Ergin tarafından, "Adana'ya Adliye değil, Adliye Sarayı yapacağız. İhalesi de 30 Aralık 2013 günüdür." şeklinde bildirilmiştir. Bunun üzerine Adana Baro Başkanlığımız tarafından, 02.01.2014 günü ve 2014/6 sayılı yazı ile Adalet Bakanlığı Teknik İşler Daire Başkanlığı'ndan 30 Aralık 2013 tarihinde yeni Adana Adliyesi'nin yapım ihalesinin yapılıp yapılmadığı sorulmuş, ancak, bugüne kadar yazımıza yanıt verilmemiştir. Bunun üzerine Adana Baro Başkanlığı olarak 4 yıldan bu yana ağırlaşarak devam eden bu sorun karşısında, Adana'da kamuoyu oluşturmak için siyasi partiler ve demokratik kitle örgütlerine 29.01.2014 gününden itibaren ziyaretler gerçekleştirilmiştir. Ziyaret edilen kitle örgütleri ve TBMM'de grubu bulunan siyasi parti temsilcileri Adana Barosu'nun bu talebinin haklı ve yerinde olduğunu, her türlü desteği vermeyi hazır olduklarını beyan etmişlerdir. Yapılan görüşmeler sonucunda kamuoyu gündeminin oluşması ve yürüttüğümüz çalışmaya verilen destek sonucunda, 06.02.2014 günü gerçekleştirdiğimiz Baro Yönetim Kurulu toplantımızda,  12 Şubat 2014 Çarşamba günü saat: 12:00'da Adana Adliyesi Merkez Binada Atatürk Parkı'na "Adana Adliyesini İstiyor" yürüyüşü yapılmasına karar verilmiş ve bu husus kamuoyuna deklare edilmiştir. 06.02.2014 gün ve 2014 / 299 sayılı yazımızla, Valilik Makamına yürüyüş güzergahı ve yapılacak basın açıklaması ile ilgili yazılı bildirimde bulunulmuş, başvurumuza dair 07.02.2014 tarihli tebliğ-tebellüğ belgesi oluşturularak, "yapmak istediğiniz yürüyüş güzergahının Adana Valiliği tarafından belirlenerek ilan edilmiş yürüyüş güzergahları içerisinde olmadığı, belirlenen yerler dışında 2911 sayılı kanuna göre YASAK olduğu" bildirilmiştir. Anayasa'nın 34. Maddesinde düzenlenen; "herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir...toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir" şeklindedir. Öncelikle izin almanın bir koşul olmadığı ortadadır. Yasa da, izin değil bildirim koşulu getirmekteyse de 2911 sayılı yasa 12 Eylül darbesinin bir ürünü olup, demokratik değerleri korumaktan uzaktır. Toplumun ifade özgürlüğünü kullanabilmesine engel olmaktadır. 2911 sayılı yasa AİHS'nin 11. Maddesinde yer alan barışçıl toplanma özgürlüğünü kısıtlayan engellerle doludur. Adana Baro Başkanlığı olarak, Adana'nın en temel sorunlarından birini dile getirmek ve bunu halkımızla birlikte yapacağımız yürüyüş ile en üst düzeye getirme yönündeki çabamız engellenmektedir. Adana Cumhuriyet Başsavcı vekili Basın Sözcüsü Ahmet Karaca, yaptığı açıklamada, yukarıda somut belgeleriyle açıklamak zorunda kaldığımız ve bugüne kadar yürüttüğümüz çalışmaların içerisinde Adana halkını ve kamuoyunu yanılttığımız ifade edilerek açıklama yapmak zorunda oldukları belirtilmiştir. Adana Cumhuriyet Başsavcı Vekiline sormaktayız: 1-Yürüttüğümüz çalışmalar, yaptığımız basın açıklamalarında yanlış olan bilgiler nelerdir? 2-Hangi beyanlarımızla kamuoyunu doğru bilgilendirmediğimiz iddia edilmektedir? Türkiye'nin tarım, sanayi, ticaret, ekonomik ve sosyo -kültürel yönüyle önemli kenti olan Adanamız, uygulanan yanlış politikalar, yetki ve sorumluluk sahiplerinin Adana'ya yeterince sahip çıkmamaları, sorunların çözümünde yeterli duyarlılık gösterilmemesi sonucunda her alanda gerilemiştir. Nüfusu 2.5 milyonu bulan, Türkiye'nin 6. büyük barosunun bulunduğu, 86 mahkemenin hizmet verdiği, 150 bin icra takip dosyasının açıldığı, 2013 verilerine göre; hukuk-ceza dosyasının 88 bin civarında olduğu, bölünmüş ve taşımalı bir şekilde yargı hizmetlerinin verilmeye çalışıldığı, ek binalara ödenen kira bedelleri, bu binaların mefruşat ve teknik donanımına harcanan rakamların büyüklüğü, Adana'nın bu önemli sorununun sadece Adana Barosu'nun omuzlarına bırakıldığı bir dönemde, Adanalı hemşerilerimizin, avukatlarımızın, hâkim-savcılarımızın, adliye personelinin bölünmüşlük nedeniyle ciddi bir şekilde mağdur olduğu bir süreçte,  oluşturulan kamuoyunun yapılacak olan yürüyüşle sesinin Adana milletvekillerine ve Adalet Bakanlığı'na duyurabilme çabamızın arttığı bugünde Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yapmış olduğu açıklama son derece talihsizdir. Bundan önce de, yapım ihalesinin 30 Aralık 2013 olduğu bizzat Adalet Bakanı tarafından dile getirilmişken, adım zikredilerek ve Adana halkı - kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması gereği duyulduğuna dair açıklamanın gün ve saati çok manidardır. Yapım ihalesinin 03.03.2014 günü olduğu açıklanabilirdi. Kaldı ki bu tarih, ihale tarihidir. İhalenin kesinleşmesi ile birlikte inşaat başlayacaktır. 4 yıllık zaman dilimini ilimiz için boşa geçirildiği ortadadır. Kamuoyunu ve meslektaşlarımızı bir kez daha bilgilendirerek saygılarımı sunarım.   07.02.2014

Diğer Haberler