BAROMUZ

Devlet yönetimi ,ciddiyet ister

görüntülenme
01/03/2016

  BASIN BÜLTENİ 01.03.2016   Adana Baro Başkanı Av. ÇITIRIK :  ''Devlet yönetimi ,ciddiyet ister;  yap-boz anlayışıyla yapılan yöneticilikten  ülkemize fayda gelmez''       Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 26.2.2016 günlü yazısı ile bazı yer bölge adliye mahkemelerinin yargı alanlarının yeniden belirlenmesi teklifi üzerine, 29.02.2016 gün ve 53 sayılı HSYK Genel Kurul Kararı ile 15 ilde kurulmuş ve yargı çevreleri belirlenmiş olan bölge adliye mahkemelerinin sayısının yediye düşürülmesine ve yargı alanlarının yeniden belirlenmesine karar verilmiştir.   Karar uyarınca ,  Adana İlinde kurulmuş olan bölge adliye mahkemelerinin göreve başlayamayacağı ve yargı yetkisi yönünden de Gaziantep İline bağlandığı görülmektedir.   OLAYIN GELİŞİMİ 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkındaki Kanun, 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 5235 sayılı yasanın 25.maddesine göre bölge adliye mahkemeleri , bölgelerin coğrafi durumu ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak HSYK'nın olumlu görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca kurulmaktadır. Yine aynı yasa uyarınca yargı çevrelerinin belirlenmesi, değiştirilmesi veya bu mahkemelerin kaldırılmasına Adalet Bakanlığının önerisi üzerine HSYK karar vermektedir. 5235 sayılı yasanın geçici 2 ve 3.maddelerine göre Adalet Bakanlığının, bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 2 yıl içinde bölge adliye mahkemelerini kurup, bu mahkemeler için ihtiyaç duyulan araç, gereç, bina ihtiyaçlarının da en geç 2 yıl içinde yapım, satın alma veya kiralama yoluyla gerçekleştireceği düzenlenmiştir. 18 Mayıs 2007 ve 13.6.2011 tarihlerinde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Adana, Samsun, Erzurum, Diyarbakır, Antalya, Gaziantep, Kayseri, Sakarya, Trabzon ve Van İllerinde Bölge Adliye Mahkemeleri kurulmuştur.   PARALAR ÇARÇUR EDİLMİŞTİR Önce Sakarya Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı no :160/ A Seyhan /Adana adresinde halen Ek Bina 2 olarak hizmet veren yer, Bölge Adliye Mahkemelerine kiralanmışken, daha sonra Reşatbey Mahallesi Beş Ocak Caddesi no : 54 Seyhan / Adana adresindeki bina , 02.01.2012 tarihinde bölge adliye mahkemelerine kiralanmıştır. Şu an tamamlanmış ve hizmete girmesi beklenen bina inşaatına, 29.11.2013'de başlanmıştır.   Bu tarihler dikkate alındığında, ortada sadece yasası bulunan ancak hakimi, savcısı ve personeli dahi bulunmayan binaların kirası için yıllarca çok ciddi miktarda kamu kaynakları yerinde ve verimli bir şekilde kullanılmayarak, çarçur edilmiştir.   HER AŞAMADA TAKİPÇİ OLDUK   Adana Baro Başkanlığı olarak , bugüne kadar yeni Adana Adliyesi, Adana Bölge İdare Mahkemelerinin ilimizde görevini devam ettirmesi ,yetki yönünden Konya iline bağlanmaması ve Adana Bölge Adliye Mahkemeleri konusunda basın açıklamaları, cübbeli eylemler, ilgili kurumlarla yazışmalar, Adana Milletvekilleriyle görüşmeler ve yazılı bilgilendirmeler yapılarak her aşamada takipçisi olunmuştur.   7 Kasım 2015 gün ve 29525 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Adalet Bakanlığı kararında, Bölge Adliye Mahkemelerininin 20.07.2016'da hizmete başlayacağı açıklanmıştır.   GAZİANTEP'E BAĞLANMASI SON DERECE ÜZÜCÜ VE TALİHSİZLİKTİR   Adana Bölge Adliye Mahkemesinin inşaatı tamamlanmışken, göreve başlayacağı tarih belirlenmişken, 29.02.2016 günü alınan kararla Adana Bölge Adliye Mahkemelerinin yetki yönünden Gaziantep İline bağlanması ve Adana Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçirtilmemesi son derece üzücü ve talihsiz bir gelişme olmuştur.   ADANA YOK SAYILDI   Adana nın sahipsiz olduğu ve her yönüyle gerilediği bir kez daha bu kararla ortaya çıkmıştır.Adana Milletvekilleri ve özellikle siyasi iktidar milletvekilleri gelişmelere seyirci kalmışlardır.Bölge İdare Mahkemelerinin Adana ilinde kapanması ve yetki yönünden Konya iline bağlanmasından sonra ,ikinci kez Adanamız yok sayılmıştır.   Devleti yönetmek ciddi iştir; yap-boz zihniyetiyle devlet yönetilemez, yönetilirse de ülkeye ve yurttaşlara yararı olmaz. Sorumluları vicdanlarıyla baş başa bırakıyor, kamuoyuna saygılarımı sunuyorum. Av.Mengücek Gazi Çıtırık Adana Baro Başkanı  

Diğer Haberler