BAROMUZ

“DENETİM MEKANİZMALARINA BASKI KURULMAK İSTENİYOR”

görüntülenme
07/06/2017

ADANA BAROSUNDAN TMMOB YASASI DEĞİŞİKLİK TASLAĞINA TEPKİ.

BARO BAŞKANI AV. VELİ KÜÇÜK:

“YASALAŞIRSA ÖRGÜTLÜ TOPLUMA DARBE OLUR”

“DENETİM MEKANİZMALARINA BASKI KURULMAK İSTENİYOR”

Geçtiğimiz yıllarda ve 2013 yılında torba yasa yöntemiyle İmar Kanununda bir gece ansızın yapılan düzenlemeyle TMMOB’nin mesleki denetim yetkisini sınırlandırdığı gibi, siyasi iktidar TMMOB Kanunu’nda değişiklikle TMMOB’un denetim ve kontrol yetkilerini kısıtlamak, yandaş temsili sağlamak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı üzerinden girişimde bulunmaya hazırlanıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 31 Mayıs'ta çeşitli bakanlıklara yazı yollayarak “6235 sayılı TMMOB kanunu değişiklik taslağı” için görüş talebinde bulundu. Taslağa ilişkin bir başka ilginç detay Bakanlıklara gönderilen yazının tarihi.

Gezi protestolarının yıldönümü olan 31 Mayıs’ta gönderilmesi.

TMMOB Yasası değişiklik taslağı üzerine görüşlerini açıklayan Adana Baro Başkanı Av. Veli Küçük, TMMOB'a bağlı meslek odalarını, mimar ve mühendislerimizi, yok sayarken; meslek odalarını etkisizleştirerek, işlevsizleştirerek demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan örgütlü topluma büyük bir darbe vurulmak istenmektedir. Siyasi iktidar bu yasa ile Gezi Parkı eylemlerine destek verenlerden hesap (!) sormak istemektedir." şeklinde konuştu.

Av. Veli Küçük, hazırlanan taslağa ilişkin göze çarpan ilk noktaların; mesleki denetim yetkisinin TMMOB ve Odaların elinden alındığını, böylece TMMOB’un ve Odaların üye ile bağları koparılırken sağlıklı ve nitelikli hizmetlerin üretilmesinin engelleneceğini ifade etti.

Av. Küçük, seçim sisteminde de değişiklik yapılmasının gündemde olduğunu belirterek, “Taslakta TMMOB Genel Kurulu’na katılacak delege sayısı 1000 ile sınırlandırılmaktadır. Mevcut düzenlemede TMMOB’a bağlı odalar Birlik Genel Kurulu’nda eşit sayıda delege ile temsil edilmektedir. Önerilen düzenlemeye göre Odaların delege sayısı üye sayılarına orantılı şekilde dağıtılacaktır. Böylece meslekler düzeyindeki eşit temsil bozulacaktır. Taslağın bu bölümü TMMOB ve Odaların yönetim kurullarında yandaşlar olsun bakış açısıdır ki, asla kabul edilemez ve ülkemize büyük zararlar verecektir. 39. maddeye eklenen “bakanlıkça onaylanarak yürürlüğe girecek talimatname” ile yayımlanacak yönetmeliklerin bakanlık onayı şartı getiriliyor. Böylece TMMOB Yönetim Kurulu ve Genel Kurul kararları ile düzenlenen yönetmeliklere Bakanlıkların keyfi müdahalesi ile engel koyuluyor. Bakanlığın yönetmelik onayı ile Birlik üzerinde vesayet oluşturmaya çalışılmaktadır. Bu taslak ’Denetim’ adına tam bir baskı kurulma çabasıdır. TMMOB’a ve bağlı odalara neredeyse hareket imkanı bırakılmamaktadır. Denetim bölümünde yer alan en absürt maddelerden bazıları şöyle: "Bakanlığın istediği belge ve bilgiler 3 gün içinde karşılanacak. Odaların ve Birliğin organ üyeleri (Yönetim, denetleme kurul üyeleri) ve ilgili personel görevlerini yerine getirirken işledikleri suçtan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılabilecek. Bakanlık, müfettişlere denetim esnasında kolaylık göstermeyen üye ve personeli, müfettişin talebi üzerine denetim sonuna kadar görevden uzaklaştırılabilecek."

BAKANLIĞA SESLENDİ

Adana Baro Başkanı Av. Küçük, siyasi iktidarın hukuksuzluklarına karşı bir duruş sergilenmesi gerektiğini vurgulayarak, “Çevre ve Şehircilik Bakanına, görev ve sorumluluk makamında olanlara sesleniyorum; hazırladığınız taslaktan ve yasa değişikliğinden vazgeçiniz. Hazırladığınız yasa taslağı, meslek alanlarını daraltmakta ve TMMOB'un tüm birikimlerini halkımızın yararına kullanmasını engelleyecektir. Ülkemizi aydınlık geleceğe taşımak için meslek ve sivil toplum örgütlerinin yapılarını güçlendirmek ve sağlamlaştırmak göreviniz bulunmaktadır. Unutmayın;  Soma'da; Ermenek'te, Zonguldak'ta; Atatürk Orman Çiftliğinde; bu ülkenin toprağının altını üstüne getirenlere karşı Kazdağlarında, emperyal güçlerin dayattığı nükleer santrallere karşı Mersin'de, Sinop'ta; TMMOB, suyumuzun ticarileştirilmesine karşı Karadeniz'de, Akdeniz'de, Ege'de; TMMOB, Alakır vadisinde, Artvin Cerattepe'de, Yırca'da, Diyarbakır Hevsel bahçelerinde, Burdur'da, Bartın'da, Sakarya Karasu'da; TMMOB, Taksim'de, Gezi'de, Anadolu'da, kentte, kırsalda bu ülke insanının yaşadığı her yerde vardı. TMMOB bir denge ve kontrol unsurudur, denetim mekanizmalarından en önemlilerindendir. Devletin elinin yetişmediği ve hukuksuzlukların yaşandığı yerlerde onlar bulunmaktaydı. O yüzden bu yasa taslağından bir an evvel vazgeçiniz"

Diğer Haberler