BAROMUZ

Darbe girişimi sonrası yüksek yargı mensuplarını da

görüntülenme
18/07/2016

Darbe girişimi sonrası yüksek yargı mensuplarını da kapsayan tasfiye operasyonu başladı. 140 Yargıtay, 48 Danıştay üyesi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. 2 bin 745 adli, idari hakim ve savcı hakkında gözaltı kararı çıktı.Adana Baro Başkanı Av. Çıtırık: "Türkiye nereye gidiyor?"BASINA VE KAMUOYUNA15 Temmuz 2016 günü gerçekleştirilmek istenen ancak başarısız olan darbe girişiminde 265 yurttaşımız yaşamını yitirirken, 1440 yurttaşımız ise yaralanmıştır.Bastırılan darbe girişiminde kaos ve kargaşa devam etmiş, ülke genelinde istenmeyen olaylar yaşanmıştır.Demokrasiye sahip çıkılması konusunda yurttaşlarımız sokağa, meydanlara çıkarken teslim olan askerlere yönelik şiddet içeren saldırılar toplumda rahatsızlık uyandırmıştır.Ayrıca ibadet ve inancı yaşama yeri olan camilerden sürekli selalar okunup, yurttaşın sokağa çağrılması da doğru olmamıştır.Sosyal medyanın ve cep telefonunda SMS'in bu kadar yaygın olduğu bir dönemde ibadet yerlerinin siyasete alet edilmesini kınamaktayız. Dün yaptığımız açıklamada siyasi iktidarın toplumsal huzur ve barış ortamının sağlanmasında,ifade ve basın özgürlüğünün işletilmesinde,demokrasi standartlarının yükseltilmesinde, farklılıklara tahammül ve hoşgörüde görev ve sorumlulukları daha da artmış, hukukla bağlı kalarak yönetim sergilemek zorunluluğunun daha da belirgin hale geldiğini, darbe girişimcileri ile hesaplaşma adı altında muhalif kesimlere, farklılıklara, toplumsal muhalefete, kişi ve kurumlara yönelik tasfiyeye girişilmemesini, cadı avına çıkılmamasını, bu yanlıştan uzak durulmasını dile getirmiştik.Dün darbe girişiminin bastırılmasının ardından HSYK olağanüstü toplanmış, 2745 hakim ve savcının açığa alınmasına karar verilmiş, dört Hsyk üyesi azledilerek , gözaltına alınmıştır. Yargıtay'dan 140, Danıştay'dan 48, Sayıştay 'dan 11 üye hakkında yakalama kararı çıkartılırken, Anayasa Mahkemesinin iki üyesi ve yüzlerce hakim ve savcı gözaltına alınmıştır. Hakim ve savcılar hakkında açığa alma ve gözaltılarda izlenmesi gereken yöntemler izlenmemiştir. Ayrıca hakim ve savcıların başarısız darbe girişimi ile hangi bağlarının olduğu, hangi kanıtların toparlandığı, haklarında devam eden bir soruşturma olup olmadığı belli değilken ülkedeki hakim ve savcı sayısının 1/4'ne karşılık gelen bir sayıda tasfiyenin gerçekleştirilmesi büyük bir hukuksuzluk örneğidir.Adana Baro Başkanlığı olarak darbelerin, darbe girişimlerinin her zaman karşısında olduğumuzu, demokrasinin ve hukuk devletinin işletilmesi gerektiğini net ve kararlı bir şekilde ifade ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Darbe dönemlerinde önce hukuk askıya alınır ve hukuksuzluk meşrulaştırılır. Darbe girişimcileri adil yargılanma ilkesi içinde kalınarak hak ettikleri cezayı almalıdırlar, bunu canı gönülden dilemekteyiz. Ancak darbecilerle hesaplaşma altında, yurttaş zaten sokak ve meydanlarda iken hukuksuzluk örneklerini sergilemeyi doğru bulmadığımızı, siyasi iktidarın hukukla bağlı kalmasını, açıklık, hesap verilebilirlik ve denetlenebilirlik ilkeleri içerisinde eylem ve işlemlerinin hukuka ve yargısal denetime uygun olmalıdır.Ayrıca olaylar sonrasında yüksek sesle dile getirilen ve siyasilerin de açık kapı bıraktıkları idam cezasının yeniden getirilmesi konusundaki açıklamalar son derece tehlikeli gelişmelerdir.İdam cezası ; suçluyu ıslah eden, onu yeniden topluma kazandırmayı sağlayabilecek olan bir ceza değil, öç alma sistemidir.Ülkemizde 2004 değişiklikleri ile idam cezası, tüm suçlar için kaldırılmıştır ve idam cezasını her koşulda mutlak olarak kaldıran AİHS 'nin 13 Numaralı ek Protokolünü 2006 'da onaylamış Avrupa Konseyi ülkesidir, bu gerçeklikler unutulmamalıdır.Düşman hukuku ile değil , düşmanıma da hukuk anlayışı hakim kılınmalıdır. Kamuoyuna saygı ile sunarım.Av. Mengücek Gazi ÇıtırıkAdana Baro Başkanı 17.07.2016

Diğer Haberler