BAROMUZ

"Cumhuriyetin geleceği gençliktedir "

görüntülenme
30/10/2014

    Adana Baro Başkanı Avukat Mengücek Gazi Çıtırık, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Çıtırık: "Cumhuriyetin geleceği gençliktedir "   28.10.2014 Cumhuriyetimizin 91. Yıldönümünü kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Emperyalizme karşı ilk ulusal kurtuluş savaşını veren, yine bu savaşı milli bir meclise dayandıran ve yüzyıllardır yok sayılmış, unutulmuş, yoksulluk ve imkansızlıklar içerisinde bulunan ulusumuzun güvendiği lideriyle birlikte özdeşleşerek adeta yekvücut halinde büyük bir zaferle sonuçlanan Kurtuluş Savaşı'nın bitiminden sadece 1 yıl sonra,ulusumuz Cumhuriyetimizi ilan etmeyi başarmış ve bu konuda iradesini göstermiştir. Cumhuriyet, refah içerisindeki Batılı toplumlar karşısındaki geri kalmışlığını bir topyekun kalkınma ve çağdaşlaşma projesine dönüştürerek asırlardır "Hasta Adam" olarak nitelenen insanlarına birey-yurttaş vasfını kazandırarak ,sadece kanuni eşitlik olarak değil olanak ve fırsat eşitliğini sağlama yönünde çok köklü adımlar atmayı başarabilmiştir.  Bir yandan Osmanlı İmparatorluğunun borçlarını ödeyerek ve uygulanan kapitülasyonlara karşı mücadele eden Cumhuriyet rejimi yaşamın her alanında yeni bir insan modeli yaratmayı başarmıştır. Egemenliğin babadan oğla geçen anlayışı üzerine değil, egemenliğin ulus iradesinde tecelli ettiğini gösteren en önemli rejimdir. Sosyal, ekonomik, kültürel, ekonomik ve teknoloji yönünden geri bıraktırılmış insanlardan, bir ulus yaratmayı başarmıştır. Cumhuriyetin en önemli kazanımlarından biri hukuk alanında olmuştur. Kısa dönem içerisinde ülkemizin kendi koşullarından kaynaklanan ve yaşam anlayışına uygun bir şekilde yasaları hayata geçirmiş, kadına hak ettiği değeri, birey-yurttaş olabilme özelliğini Cumhuriyeti rejimi kazandırmıştır. Birey-yurttaşın temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alındığı, kişi güvenliğinin sağlandığı ,keyfiyet yerine yönetenlerin de kendilerini hukukla bağlı saydıkları hukuk devleti anlayışını yaşama geçirmesini de Cumhuriyet rejimine borçluyuz. Cumhuriyet rejimi sorgulayan, nedenini, niçinini arayan ve doğmatik düşünceyi esas almış anlayış yerine , bilimsel düşünceyi ön plana çıkaran, akıl, kuşkuculuğa dayalı anlayışla yeni insan modelinin yaratılmasında Cumhuriyetin rolü büyük olmuştur. Yine Cumhuriyetin en büyük niteliklerinden ve kazanımlarından biri de 'laiklik ilkesini' yaşama geçirmesidir. Laiklik ilkesiyle ; egemenliğin ve meşruiyetin temeli dinsel anlayıştan uzaklaştırılan, akılcılıkla birlikte ulus iradesine dayandırılmak suretiyle yurttaşların kendi öznel dünyasında kalması gereken ibadet özgürlüğünün güvencesini de laik Cumhuriyet oluşturmuştur. Bugün aradan geçen 91 yıllık süre zarfında üzülerek belirtmek gerekirse; Cumhuriyet devrimleri ve kazanımları erozyona uğratılmıştır. Yoksulluk ve olanaksızlıklar içerisinde güçlü bir şekilde temelleri atılan Cumhuriyetin, özellikle dini siyasete alet eden, aydınlatma özelliğinden rahatsızlık duyan ve bu nedenle rejimi kendisine engel olarak gören zihniyet tarafından, tüm kazanımları ortadan kaldırılıp, içi boşaltılmıştır. Üretime dayalı bir anlayışı, kalkınmayı önceliğine alan gençlere iş, aş ve istihdam aracı olan KİT'ler birer yük gibi görülmeye başlanmış, teknolojik yenilenmeleri de yapılmaksızın haraç-mezat elden çıkarılmasına göz yumulmuştur.. 1924 yılında hilafetin kaldırılmasıyla birlikte çıkarılan Tevhidi Tedrisat Yasanın anlam ve değeri ortadan kaldırılmış, Milli Eğitimin genleri ile oynanarak 4+4+4 gibi eğitim modeli ile dini-dinci eğitim anlayışı ile genç dimağların gelişmesine değil, körelmesine neden olacak sistem hakim kılınmıştır. Duvarlarında "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" yazan TBMM devre dışı bırakılmış, parmak çoğunluğuna dayalı bir anlayışla milletin temsilcileri olan meclise karşı bilgi verme, bilgilendirme yükümlülüğü ortadan kalkmıştır. Demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ilkeleri ile model olarak gösterilen ülkemiz, uygulanan yanlış ekonomik, sosyal, iç ve dış politikalar sonucunda Ortadoğu'nun, model ülkesi olmaktan çıkarak en alt ülkeler konumuna sürüklenmiştir. Tarihinde bir ulusal Kurtuluş Savaşı bulunan ve emperyalizme karşı tüm katmanlarıyla birlikte ilk bağımsızlık savaşını veren ülkemizin bu sorunlar karşısındaki çıkış noktayı yine genç nesilde olacaktır. Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Geleceğin Işıklı Çiçekleri" olarak nitelediği, rejimin ve demokrasinin savunucusu olarak gördüğü gençlerimize olanak ve fırsat eşitliği içinde yetiştirmek, nitelikli insanlar olarak topluma kazandırmak için gerekli imkanlar seferber edilmelidir. Sonuç olarak; bireyin, temel hak ve özgürlüklerinin genişletilerek devletin sınırlandığı, keyfiliğin ve siyasi iktidar güç ve nüfuzunun hukuk devleti ile sınırlandırıldığı, devletin kutsanması yerine yurttaşın ön plana çıktığı, ifade ve örgütlenme özgürlüğünün genişletildiği, evrensel normların uygulanma alanı bulduğu insan odaklı bir Cumhuriyetin demokrasi ile anlam kazanacağına olan inancımla Cumhuriyetin Kuruluşunun 91. Yılını kutlarken, bu uğurda hayatlarını feda eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun düşünce arkadaşlarını ,tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve özlemle anıyorum.Saygılarımla"   Av. Mengücek Gazi ÇITIRIK Adana Baro Başkanı  

Diğer Haberler