BAROMUZ

"ÇOCUK CEZAEVLERİNDE YAŞANAN OLAYLAR"

görüntülenme
26/02/2015

5 BÖLGE BARO BAŞKANINDAN ORTAK BASIN AÇIKLAMASI "ÇOCUK CEZAEVLERİNDE YAŞANAN OLAYLAR" 25.02.2015 Adana Baro Başkanı Av. Mengücek Gazi Çıtırık, Gaziantep Baro Başkanı Av. Bektaş Şarklı, Hatay Baro Başkanı Av. Ekrem Dönmez, Mersin Baro Başkanı Av. Alpay Antmen ve Osmaniye Baro Başkanı Av. Dilem Aksoy kamuoyunda  büyük yankı uyandıran Pozantı Cezaevindeki Taciz olayları ile ilgili verilen takipsizlik kararı hakkında  ortak basın açıklaması yapmışlardır. Açıklamada; 2012 yılında toplumda büyük infiale neden olan Pozantı Çocuk Cezaevinde yaşanan tecavüz vahşetinin sorumluları hakkında takipsizlik kararı verilmiştir.Tecavüz mağduru olan  çocuklar hakkında ise müebbet hapis cezası ile yargılama devam etmektedir.Olayın yaşandığı dönem kamuoyu ile paylaşılan bilgiler ve inceleme komisyonlarınca tutulan raporlarda tecavüz vakalarının yaşandığı sabit olmasına rağmen verilen bu karar vicdanları yaralamıştır.Hatta oluşturulan bu raporlar neticesi söz konusu cezaevi kapatılmıştır. Olayda  sorumluluğu bulunan cezaevi yöneticilerinin cezalandırılmaması bu neviden vakaların devamı yönünde suçlulara  cesaret verecek,başka cezaevlerindeki olayları tetikleyecektir.Nitekim 23.02.2015 tarihi itibari ile haberlere konu olan bir başka skandal ifade etmeye çalıştığımız bu hususu doğrular niteliktedir; Şakran Cezaevi olarak anılan İzmir Çocuk Ve Gençlik Kapalı ceza İnfaz Kurumunda meydana geldiği iddia edilen çocuk koğuşlarında bir arada barındırılan çocuklardan zayıf olanların  daha büyük çocuklarca tecavüze ve çeşitli işkencelere maruz kaldıkları yönünde çıkan haberler tüyler ürperticidir.Cezaevindeki her birey gibi çocuklarda devletin sorumluluğu altındadır.Çocuk cezaevlerinde bu çocuklar  cezalarını çekerken amaç çocukların ıslahı  ve yeniden topluma kazandırılması iken bu durumları yaşayan çocukların  yaşadıkları travmanın da cezaevinden çıktıktan sonrada devam edeceği şüphesizdir.Hele ki yaşanan bu olaylar cezasız bırakılır ise bunun neticelerinin de  toplum vicdanında derin yaralar bırakacağı aşikardır. Bu konunun ivedilikle  yetkililerce araştırılarak sorumluları hakkında cezai işlem başlatılması ve  konu ile ilgili kamuoyu vicdanını rahatlatacak bir açıklama yapılması gerekmektedir. Cezaevlerinde yaşanan bu olaylar hukuk devletinde kabul edilemez türden olaylar olup ;tutuklu ve hükümlülerin yasalarca güvence altına alınan  haklarının açık ihlalidir.   Temel hak ve özgürlükleri zedeleyen , Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine   aykırı olan, kuvvetler ayrılığını ortadan kaldıran, İç Güvenlik Paketi'nin yasalaşması için her gün milletin iradesine yakışmayacak biçimde  mecliste tartışmalara sebebiyet veren siyasi iktidarı devletin güvencesi altındaki Çocuk Cezaevlerinde bulunan bu çocukların güvenliğinin sağlanması için gereğini yapmaya davet ediyoruz.  Avukatlık Yasası'nın 76.  Maddesi gereği  Barolara verilen yetki ve göreve dayanarak bu açıklamayı yapmamız vicdani bir zarurettir.Çocuk cezaevlerinde yaşanan bu hak ihlallerinin  takipçisi olacağımızı   kamuoyunun bilgisine  saygıyla sunarız.   Av. Mengücek Gazi Çıtırık     Adana Baro Başkanı Av. Bektaş Şarklı                Gaziantep Baro Başkanı    Av. Ekrem Dönmez              Hatay Baro Başkanı Av.Alpay Antmen                 Mersin Baro Başkanı Av.Dilem Aksoy                   Osmaniye Baro Başkanı   25.02.2015  

Diğer Haberler