BAROMUZ

ÇANAKKALE ZAFERİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

görüntülenme
20/03/2014

Adana Barosu Başkanı Av. Mengücek Gazi ÇITIRIK, yakın tarihimizin en şanlı zaferlerinden olan Çanakkale Zaferi'nin, tarihin akışını değiştiren olaylara sahne olduğunu söyledi.   Av. Çıtırık, yaptığı yazılı açıklamasında;   "Öncelikli hedefleri; topraklarımızı paylaşmak, ulusumuzu köleleştirerek, insanımızın canını, kanını, yeraltı - yerüstü kaynaklarımızı ve emeğimizi sömürmek amaçlı girişimlerin en önemli duraklarından birisi, 1914-1918 tarihleri arasında, "Emperyalist Güçlerin Dünyayı Paylaşım Savaşı" olarak nitelendirebileceğimiz 1.Dünya Savaşı'nın bir bölümünün gerçekleştiği en kanlı ve destansı sahnelerinden birisi Çanakkale'dir.   18 Mart'lar, olağanüstü özverilerle, kan, gözyaşı ve nice can pahasına ulaşabildiğimiz bağımsızlığımız ve Cumhuriyetimize, çok büyük bedeller ödeyerek elde ettiğimiz kazanımlarımıza sahip çıkma bilinç ve irademizin tazelendiği, güçlendiği günlerdir.   Çanakkale ruhunda kardeşlik, hak hukuk, mertlik, yiğitlik, insanlık dersleri vardır. Çanakkale muharebeleri sırasında Atatürk'ün verdiği "Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum" emri;  Vatan sevgisinin en donanımlı ordular ve silahlarla yok edilemeyeceğini dünyaya ilan etmiştir.  İngiliz Aspinall Oglander isimli General, İngilizlerin Gelibolu Seferi'nin resmi tarihinde diyor ki: 'Türk askerlerinin savaş ve dövüş hususunda sahip bulunduğu niteliğin önceden fark edilmemiş olması, İngilizler için felaket olmuştur. Türk askerinin ne yaman muharip olduğunu İngilizler, kendileriyle dövüştükten sonra acı tecrübe ile anlamışlardır'. Tarihi geçmişimize bakıldığında Çanakkale Savaşları, Balkan Savaşlarından sonra Anadolu'ya sıkışmış bir Ulusun yeniden dirilişinde mihenk taşıdır. Türkiye tarihinin bu anlamda iyi okutulması ve iyi öğrenilmesi gerekmektedir. 18 Mart'ta Çanakkale'de kazanılan zafer tarihimizdeki yerini altın harflerle almıştır.   Adana Barosu olarak, büyük zaferin 99. Yılında; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ,  arkadaşlarını ve bu uğurda canlarını seve seve veren aziz şehitlerimizi rahmet, minnet, saygıyla anıyoruz. Onların yüksek özverilerinden bugün için de alınacak dersler olduğunu kamuoyunun dikkatine sunmaktayız.   Kamuoyuna saygıyla sunarım."   17.03.2014

Diğer Haberler