BAROMUZ

Bugün 4 Ekim; Dünya Hayvanları Koruma Günü.

görüntülenme
05/10/2015

  04.10.2015 BASIN VE KAMUOYU'NA Bugün 4 Ekim; Dünya Hayvanları Koruma Günü.Yaşam hakkı yasalarla koruma altına alınmış, Dünyayı birlikte paylaştığımız can dostlarımızın günü.Üzülerek belirtmek istiyoruz ki, onlar için koşullarını sağlamaya çalıştığımız Dünya, hala onlar için yaşanılası güvenli bir yer değil.Esasında artık insanlar için dahi güvenli olmayan dünyamızda, hayvanlar, bu işten nasibini daha ağır almakta; insanların elinde eza cefa çekmeye devam etmektedir.Mevcut 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile verdiğimiz mücadele, yasayı içselleştirememiş yetkililer tarafından yokuşa sürülmekte, sevgi merhamet ve empati duygularından her geçen gün daha da yoksunlaşan insanlar nedeniyle de arzu edilen ivmede yürümemektedir.Bilindiği üzere, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapmak üzere Orman ve Su işleri Bakanlığınca Meclise sunulan tasarı, hala Mecliste beklemektedir. Yasalaşma ihtimalini dahi düşünmek istemediğimiz bu tasarının; hayvanlar için "gerçek bir koruma" sağlayabilmekten ziyade hayvanların sosyal hayattan tamamen tecrit edilerek yok edilmelerini öngören bir ferman mahiyetinde olduğunu biliyoruz.Av. Mengücek Gazi Çıtırık, basın açıklamasında şunları söyledi: "24.06.2004 tarihinde kabul edilen ve 1 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanunuyla amaçlanan, hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muameme edilmesini temin etmek, hayvanların acı-ıstırap ve eziyet çektirilmesine karşı en iyi şekilde davranmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlar. 9 yıllık uygulamada 5199'un yetkili merci olan belediyeler tarafından başarıyla uygulanamadığı görülmüştür. 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Yasasında öngörülen durumlar dışında zabıtayı sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların öldürülmeleri yasaktır. (5199 6/1) Sahipsiz hayvan; barınacak yeri olmayan, sahibinin veya koruyucusunun kontrolü, doğrudan denetimi altında olmayan evcil hayvandır. "Aşıla -Kısırlaştır-Aldığın Yere Bırak" hükmü geçerli olmalıdır. 15 Ekim 1978'de Paris'de Unesco Merkezi'nde, törenle Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi ilan edilmiştir. "Yaşamın tek olduğunu, yaşayan bütün canlıların ortak bir kökeni olduğunu ve türlerin evrimi yönünde farklılaştığını, yaşayan bütün canlıların doğal haklara sahip olduğunu ve sinir sistemi olan her hayvanın kendine özgü hakları bulunduğunu, bu doğal hakların küçümsenmesi ve hatta kolayca göz ardı edilmesinin doğa üzerinde ciddi zararlar doğuracağını ve insanoğlunun hayvanlara karşı suç işlemesine sebebiyet vereceğini, türlerin birlikte olmasının diğer hayvan türlerinin yaşama hakkının insanoğlu tarafından tanınmasını ve hayvanlara saygı gösterilmesini" kapsamaktadır. Bu beyanname 10 maddeden ibaret, bütün hayvanların biyolojik denge kavramı içerisinde varolmak bakımından eşit haklara sahip olduğunu, bütün hayvanlara saygı gösterilme hakkına sahip olduğunu, hayvanlara kötü muamele edilemeyeceği veya zalimane davranışlarda bulunulamayacağını, 10. madde, 'eğitimden ve okullaşmadan sorumlu olanların, yurttaşlarına çocukluktan itibaren hayvanları anlamayı ve saygı göstermeyi öğreteceklerdir' şeklindedir. Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi, 13 Kasım 1987'de Strassburg'da düzenlenmiştir. Amaç, hayvanları bir mal olarak değil, canlı olarak görmektir. Biz, doğayı, atalarımızdan miras değil, çocuklarımızdan ödünç aldık. Çevre hakkı Anayasamızın 56. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; "...herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.''  İnsanlık tarihinin ilk günlerinden itibaren insanların hayvanlarla ilişkilerinin olduğu, başlangıçta korkarlarken ilerleyen zamanlarda hayvanlara şefkat gösterdikleri, onları ehlileştirdikleri, sadece yük ve yolcu taşıma ya da beslenme ihtiyacını karşılamak için değil, hayvanları korumak, insanların hayvanlara daha iyi davranmalarını sağlamak amacıyla İlk kez 1822 yılında İngiltere'de hayvan severlerin bir araya gelmesiyle  Hayvanları Koruma Birliği kuruldu. Zamanla bu konuda derneklerin kurulduğunu ve aynı amaçla kurulan derneklerin 4 Ekim 1931 yılında Lahey'de Dünya Hayvanları Koruma Federasyonu'nu oluşturdukları  ve bu kuruluşun 4 Ekim'i Hayvanları Koruma Günü olarak ilan ettiklerini biliyoruz. 1970'li yılların sonlarında İsviçreli Franz Weber tarafından Uluslararası Hayvan Hakları Mahkemesi kurulmuştur. Cenevre'de kiralık odalarda, duruşmalar gerçekleştirilmiştir. Hiçbir ülke, bu mahkemelerin vermiş olduğu kararların geçerliliğini tanımamıştır. Mevlana; Hayvanlar, zulmün sessiz tanıklarıdır, onlar şimdi sussa da ahirette mutlaka konuşacaktır"  

Diğer Haberler