BAROMUZ

“BU DÜZENLEME TÜRKİYE’DE ZEYTİNCİLİĞİ BİTİRİR”

görüntülenme
07/06/2017

ADANA BAROSU ZEYTİNCİLİK YASA TASARISININ GERİ ÇEKİLMESİNİ İSTEDİ.

  1. VELİ KÜÇÜK: “BU DÜZENLEME TÜRKİYE’DE ZEYTİNCİLİĞİ BİTİRİR”

 

Adana Barosu Başkanı Av. Veli Küçük, zeytincilik yasa tasarısı ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Av. Küçük, açıklamasında tasarının ülkemizde zeytinciliği bitireceğini, önünü kapatacağını ve derhal geri çekilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sanayi Komisyonu’nda görüşülen Üretim Reformu Paketinin, ‘Zeytinciliği bitirecek’ düzenlemeler içerdiğine dikkat çeken Av. Küçük, “Tasarıya göre, dekar başına 15 zeytin ağacı bulunmayan yerler zeytinlik kapsamından çıkarılmaktadır. Türkiye’deki 170 milyonu aşkın zeytin ağacının 100 milyonu, dekarda 10 ağaç prensibine göre dikildiği düşünüldüğünde, zeytinliklerin neredeyse tamamı, madencilik, inşaat, enerji gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin tehdidiyle karşılaşacak” dedi.

Adana Baro Başkanı Av. Küçük, tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılaştırılması Hakkında Kanun’da yapılmak istenen ancak TBMM’de daha önce altı kez reddedilen bu değişiklikler, bir kez daha  ‘torba yasa’ içerisinde ve kamuoyunun gözünden kaçırılmak istenerek yasalaştırılmaya çalışılmaktadır.

Kamuoyundan gelen tepkiler üzerine, dekar başına 15’ten az ağaç bulunan sahaları zeytinlik olmaktan çıkaran düzenlemeden vazgeçilmiştir.

Ancak Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılaştırılması Hakkında Kanun’un zeytinlikleri koruma altına alan 20. maddesi, hala tırpanlanmak istenmektedir.

“Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin vegatatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez” şeklindeki maddede yer alan ‘3 kilometre’ şartı kaldırılmaktadır.

Aynı maddeye, “Ancak bakanlıklarca alınacak kamu yararı kararı gereğince yapılacak yatırımlar kapsamında zeytinlik sahaları içinde kurulacak tesisler, bu hükümden müstesnadır” cümlesi eklenmeye çalışılmaktadır.

Tasarıya ekleneceği belirtilen “zeytinlik sahalara konut, konaklama tesisi ve turistik tesis yapılamayacağını” yönündeki düzenleme de konunun önemini ve vahametini ortadan kaldırmamaktadır.

Zeytincilik, Türkiye’de 750 bin ailenin doğrudan, 10 milyon kişinin dolaylı geçim kaynağıdır. Adanamızda son dönemde oldukça yaygınlaşan zeytincilik birçok insanımızın ve ailenin geçim kaynağı haline gelmiştir.

Bu düzenleme ülkemizde ağaç katliamının önünü açacaktır. Yasal düzenlemeye rağmen yaşanan olumsuz katliamları resmi hale getirecektir. Soma’ya bağlı Yırca köyünde bir gecede kesilen 6 bin zeytin ağacının katledilmesi hala hafızalarımızdan silinmemiştir.

Söz konusu paket mevcut haliyle yasalaşırsa zeytinlikler madene ya da fabrikaya dönüşecektir. Zeytinlikler sahipsiz değildir. Zeytinliklerin sahibi tüm ülkedir, tüm halkımızdır. Tüm vatan topraklarıdır!

Tasarı TBMM’den geçerse, Türkiye’de Zeytincilik bitecektir.

Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı”nın geri çekilmesini ve bir daha gündeme getirilmemesini talep ediyoruz. Saygıyla sunarım.”

Diğer Haberler