BAROMUZ

baskı, korku ve gözdağı

görüntülenme
25/11/2015

BASIN BÜLTENİ   23.11.2015   Av.Çıtırık : '' Avrupa ortalamasına göre 200 saat fazla çalışan öğretmenlerimiz, daha az maaş aldıkları gibi, ağırlaşan koşullarda baskı, korku ve gözdağı ile çalışmaya devam etmektedirler''   Adana Baro Başkanı Av. Mengücek Gazi Çıtırık, Gazi Mustafa Kemal Atatürk' e Baş öğretmenlik unvanının verilmesinin  87.yıl dönümü olan 24 Kasım Öğretmenler günü  nedeniyle bir mesaj yayınladı. Av. Çıtırık, Avrupa ortalamasına göre 200 saat fazla çalışan Türkiye'de ki öğretmenlerin, daha az maaş aldıkları gibi bir de üstlerinde darbe döneminden kalan yasalarla baskı altında çalışmaya devam ettiklerini söyledi.   Adana Baro Başkanı Av. Çıtırık, Büyük Önder Atatürk'e 87 yıl önce "millet mekteplerinin başöğretmeni" unvanın verilmesi nedeniyle tüm öğretmenlerimize armağan edilen bu anlamlı ve duygu yüklü günü kutladıklarını belirterek,  "Cumhuriyet'in kazanımlarında, ilke ve devrimleri tanıtmada; ulusal eğitimin tüm sürecinde öğretmenlerin alın teri ve emeği vardır. Atatürk "Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır" diyerek, gençlerin sorumluluğunu omuzlarına yüklemişti. Oysa bugün o devrimleri yapan, bizlere bugünü armağan eden Mustafa Kemal Atatürk unutturulmaya çalışılıyor. Bugün eğitimimiz, dinsel akımın güdümünde, yoğun kadrolaşma ve çağdışı yapıyla boğuşmanın sıkıntısındadır. Yetkin birey yerine her şeyi başkasından bekleyen itaat kültürünün topluma egemen oluşuna doğru gidiliyor. Ve Türkiye'de uyanışın temsilcisi olan 'öğretmen' etkin olma niteliğinden uzaklaştırılıyor. Türkiye'de öğretmenlerin yıllardır karşı karşıya oldukları güçlükler, hangi şartlarda çalışmak zorunda olduklarını en iyi anlamanın yolu, çalışma koşullarını Türkiye ile benzer sosyo-ekonomik koşullara sahip ülkelerin öğretmenlerle kıyaslamaktır. Türkiye'deki öğretmenler, diğer OECD ülkeleri ile kıyaslandığında toplumsal statüleri, ekonomik, sosyal ve özlük hakları açısından oldukça geri olduğu görülmektedir. Binlerce öğretmen adayı atanmayı beklemekte, görevdekiler özellikle de Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da korku, baskı ve güvensizlik içindedirler. Eğitime bütçeden yeterli pay ayrılmaması nedeniyle, öğretmenler öğrencilerden çeşitli adlar altında para toplamaya zorlanan birer tahsildar durumuna düşürülmüştür. Avrupa ortalamasına göre 200 saat fazla çalışan Türkiye'de ki öğretmenlerin, daha az maaş aldıkları gibi bir de üstlerinde darbe döneminden kalan yasalarla baskı altında çalışmaya devam etmektedirler" dedi.   Demokratik haklarını kullandıkları ve sendikal çalışmalara katıldıkları için her yıl çok sayıda öğretmenin soruşturma geçirmekte, sürgün ve cezalarla karşı karşıya kaldığını anımsatan Av. Çıtırık, " Son olarak gezi direnişi bahanesiyle soruşturma açılmıştır. Öğretmenlerin insan onuruyla bağdaşacak şekilde ücret talepleri başta olmak üzere eğitim emekçilerinin bugüne kadar yaşadığı ekonomik mağduriyetler giderilmeli, adaletli bir ücret artışı sağlanmalıdır. Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesinde işleyen filli sıkıyönetim uygulamaları ve artarak devam eden çatışma ortamı nedeniyle öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin can güvenliği kalmadığı gibi, eğitim verebilmenin koşulları ortadan kalkmıştır. Kamu hizmetlerinin ticarileştirilmesi, esnek, kuralsız ve güvencesiz çalışma uygulamaları ile sorunları artan öğretmenlerimizin, ekonomik-sosyal ve özlük sorunları daha da ağırlaşırken, mesleğin toplumsal itibarı da ciddi erozyona uğramıştır" diye konuştu.   Atama bekleyen öğretmenlerimizin sayısı ile ihtiyaç ve beklenen rakamlar arasında çok fark bulunduğunu ifade eden Av. Çıtırık, "2015'de KPSS'ye giren işsiz öğretmen sayısı 283.583 iken, ataması yapılan öğretmen sayısı 35.563'dür. Ayrıca emekliliğinde , rahat ve  güvenli bir yaşam süremeyen öğretmenlerimizin emekliliğe ayrılmayıp,çalışmaya devam ettikleri bir gerçekliktir. 2015'de emekliye ayrılan öğretmen sayısı ise 7.500'dür" dedi. Av. Çıtırık, sözlerini şöyle tamamladı: "Yok sayılan,ötekileştirilen,hak ettiği değeri göremeyen ,bakanından, bürokratına kadar en ağır eleştiri ve hakaretlere maruz kalan öğretmenlerimizi ve bunlardan merhum öğretmen Halil Serkan Öz'ü unutmadığımızı yanlarında olduğumuzu ve bu anlamlı günü kutladığımızı belirtir, saygılarımı sunarım."

Diğer Haberler