BAROMUZ

BAROMUZDAN YENİ ADLİYE YERLEŞKESİNDEKİ OTOPARKIN AVUKATLARA YÖNELİK ÜCRETLENDİRİLMESİNE SERT TEPKİ

görüntülenme
07/03/2022

BAROMUZDAN YENİ ADLİYE YERLEŞKESİNDEKİ OTOPARKIN AVUKATLARA YÖNELİK ÜCRETLENDİRİLMESİNE SERT TEPKİ

 

BARO BAŞKANIMIZ Av. SEMİH GÖKAYAZ;

“BAĞIMSIZ SAVUNMA MÜŞTERİ DEĞİLDİR”

 

Baromuz öncülüğünde baromuz üyesi avukatlar, Yeni Adana Adliyesi Yerleşkesindeki otoparkın avukatlara ücretli kullandırılması uygulamasını protesto etti. Yapılan basın açıklamasına  meslektaşlarımız dışında yurttaşların da alkışlarıyla destek verdiği görüldü.

 

Adliye yerleşkesindeki kapalı otopark girişinde yapılan eyleme Baro Başkanımız Av. Semih Gökayaz, Başkan Yardımcımız Av. Miyesser Ersalan Önenli, Genel Sekreterimiz Av. İlker Mengü, Saymanımız Av. V. Mert Kuşdemir, Yönetim Kurulu Üyelerimiz. Av. Nevzat Elçi, Av. A. Duygu Özgüven, Av. Gül Yalçın, Av. Erkan Çetin, Av. Neval Yurtdaş ve Av. İlker Güzel ile yüzlerce baromuz üyesi avukat katıldı.

 

Baro Başkanımız Av. Semih Gökayaz, burada yaptığı basın açıklamasında, Adalet Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı arasındaki 04.10.2013 tarihli protokol ileri sürülerek avukatlar için tahsis edilen otopark alanının rayiç piyasa fiyatı üzerinden ihale yoluyla baromuza kiralanmak istendiğini belirterek, “Bu dayatma Baromuz tarafından kabul edilmeyince Bakanlığın, İşyurtları Kurumu eliyle otoparkı işleteceği, aralarında Adana Adliyesi’nin de bulunduğu ülke çapında 19 adliyede yer alan otoparklarla ilgili belirlenen ücret tarifesi Baromuza 25.02.2022 tarihinde tebliğ edilmiştir. Bu dayatmayı kabul etmiyoruz. Bu sürece dair ilk eylemimiz. Bu uygulamadan vazgeçilmediği takdirde önümüzdeki günlerde sonuç alana kadar eylem yapacağız. Bu yoldan dönmeyeceğiz.” dedi. 

 

 

BASINA VE KAMUOYUNA

 

Saygıdeğer Meslektaşlarım, değerli Basın Emekçileri, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum;

Öfkeliyiz…

Bağımsız savunmanın yok sayılmasına öfkeliyiz…

Avukatlar, Avukatlık Kanunu’nun 1. Maddesine göre yargının kurucu unsurlarından biri olmasına rağmen bu yasal teminatın görmezden gelinmesine öfkeliyiz.

Adliyelerin birer ticarethaneye dönüştürülme çabasına öfkeliyiz…

Adliye binaları kamuya aittir. Hiçbir bakanlığın veya zümrenin tekelinde değildir.

Biz Avukatlar, Avukatlık Kanunu’nda belirtildiği üzere yargının kurucu unsurlarından biri olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil etmekteyiz. Avukatlar, hak arama özgürlüğünün kullanılmasında ve korunmasında hukuki yardımda bulunan, bu amaçla bireyin yanında yer alan, bilgisini, emeğini ve zamanını hak arayan kişi ve kişilere özgüleyen savunma mesleğinin onurlu temsilcileridir.

Yıllarca inşasının bitmesini beklediğimiz Yeni Adana Adliyesi, 01.04.2021 tarihinden itibaren hizmete açılmış ve fakat yargının kurucu unsuru olan avukatların görevlerini ifa etmek için bulundukları adliyedeki otopark yeri sorunu halen çözülememiştir. Yeni Adana Adliyesi yerleşkesindeki açık ve kapalı 1.500’den fazla araç kapasiteli otopark alanında 300 araçlık kısmın ücretsiz tahsisi bile avukatlara çok görülmüştür. Oysa ki, Avukatlık Kanunu’nun 50. Maddesine göre, idarenin, avukatlara ve barolara adliye binalarında yeteri kadar yer tahsis etme yükümlüğü vardır. Avukatlık Kanunu sadece avukatları bağlayan yasal metinler olmayıp, herkesi bağlamaktadır.

Adana Barosu olarak bir yılı aşkın süredir başta Adalet Bakanı olmak üzere   Bakanlığın tüm yetkilileri ile konu hakkında görüşülmüş olmasına rağmen Bakanlığın, otopark yerinin sadece  avukatlara ücretli olması yönündeki ısrarlı  tutumu devam etmektedir. Söz konusu 300 araçlık otopark alanı için önce  protokol imzalanmış, protokolün imzalamasının ardından Adalet Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı arasındaki 04.10.2013 tarihli protokol ileri sürülerek bu yerler rayiç piyasa fiyatı üzerinden ihale yoluyla baromuza kiralanmak istenmiştir. Bu dayatma Baromuz tarafından kabul edilmeyince Bakanlığın, İş yurtları Kurumu eliyle otoparkı işleteceği, aralarında Adana Adliyesi’nin de bulunduğu ülke çapında 19 adliyede yer alan otoparklarla ilgili belirlenen ücret tarifesi Baromuza 25.02.2022 tarihinde tebliğ edilmiştir.

Önceki Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül’ün görevde bulunduğu 24.12.2021 tarihinde, baromuzu ziyareti sırasında otopark sorunu kendisine aktarılmış, Bakan, beraberinde bulunan bakan yardımcısı ve diğer yetkililere kapalı otoparkın önemli bir kısmının avukatlara ücretsiz kullandırılması talimatını vermiştir. Otopark sorunu Adalet Bakanı düzeyinde dile getirilmiş ve çözümü sağlanmış olmasına karşın, bakan değişikliği sonrası talimatların uygulanmadığı görülmüştür. İdarede devamlılık ilkesi yok sayılmıştır.

Yargının vazgeçilmez unsuru olan avukatların görevlerini ifa etmek için adliye binasına gelmelerini bir kazanç kapısı olarak gören anlayışı kabul etmiyoruz. Adliye binaları kamunundur. Avukat yurttaşın sesidir. Yurttaşa ait olan bir kamusal alanda yurttaşın vekilinden para talep edilmesi asla kabul edilemez.

Yeni Adliye Binasında hakim, savcı ve adliye personeli için hak görülen bir konu, avukatlar için ise ticari işe dönüştürülmüştür. Bu uygulama ile Avukat, kendi evinde ötekileştirilmiş, mesleki faaliyeti ve hak arama mücadelesi zorlaştırılmaya çalışılmıştır.

Adana Adliye Binasındaki otopark yerinin avukatlara ücretli kullandırma ısrarı karşısında Adalet Bakanlığı’na sesleniyoruz;

Avukatlar yargının kurucu unsurudur.

Avukatlık hizmeti, bir kamu hizmetidir.

Adliyeler, Avukatların işyerleridir, hak arama alanlarıdır.

Adliye binaları, yargı hizmetinin sunulduğu kamuya ait binalardır. Bu binalarda özellikle Avukatlar hedef alınarak kâr mantığı ile hizmet sunulması kabul edilemez.

Biz Avukatlar, yargının asaleten kurucu unsuru olmanın sorumluluğu ile bağımsız savunmaya reva görülen bu uygulamayı hiçbir zaman kabul etmeyeceğiz.

Adliyeler ticarethane değildir.

Bağımsız savunma müşteri değildir.

 

Basına ve Kamuoyuna Saygıyla Sunarız.

Diğer Haberler