BAROMUZ

BAROMUZDAN YARGI REFORMU PAKETİNDEKİ GAZETELERDE YAYIMLANAN İCRA İLANLARININ KALDIRILMASI TASLAĞINA TEPKİ.

görüntülenme
16/07/2019

BAROMUZDAN YARGI REFORMU PAKETİNDEKİ GAZETELERDE YAYIMLANAN İCRA İLANLARININ KALDIRILMASI TASLAĞINA TEPKİ.

BAŞKANIMIZ AV. VELİ KÜÇÜK;

“BU ÖNERİDEN VAZGEÇİLMELİ VE YEREL BASINA SAHİP ÇIKILMALI”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Mayıs’ta ilan ettiği Yargı Reformu Paketi Strateji Belgesi’nde gazetelere verilen icra ilanlarının kaldırılacağının ortaya çıkması, bu önerinin yaşama geçmesi halinde ilanlarla amaçlanan duyuru unsurunun sağlıklı olamayacağı ve aynı zamanda basın yayın organlarını güçsüz kılacağı endişelerini yaratmıştır.

Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı Yargı Reformu Strateji Belgesinde, gazeteler için hayati önemde bir madde yer almaktadır. Belgede resmi ilan statüsünde olan icra ilanlarının, yaygın/yerel gazetelerde yayınlanma zorunluluğunun kalkması bulunmaktadır.

Türkiye’de yazılı basının özellikle de mahalli basının ekonomik olarak en önemli gelir kaynağı olan ilanların kaldırılması özgür basının da geleceğini ciddi ölçüde tehdit edeceğinden, bu yaklaşıma yönelik Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, görüş ve düşüncelerini paylaştı.

“YANLIŞTA ISRAR EDİLMEMELİ”

Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, İcra-iflas ve ihale ilanları başta olmak üzere resmi ilanların, yazılı ve yerel basının can suyu niteliğinde olduğunu, bunun dışında ve ötesinde bu ilanların, ilanın içeriğinin halka ve kamuoyuna duyurulmasındaki önemini dile getirdi.

Gazetelerin ve basın sektörünün kamu görevi yaptığını vurgulayan Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, şu ifadeleri kullandı “Yerel basının can damarı olan resmi ilanların bundan böyle Basın İlan Kurumu’nun resmi sitesinde yayınlanması planlamaktadır. Bu öneri sisteme katkı sunmayacak yanlış uygulama olacaktır. Yerel basın, Basın İlan Kurumu organizasyonuyla yapılan uygulamalarla devletten aldığı ilan geliriyle ancak ayakta durabilmektedir. Yerel basın bu ilanlardan mahrum kalırsa sadece özel reklam gelirleriyle yaşamaya çalışacaktır. Bu durumda onurlu, dik duran ve kalemini satmayan gazeteciler açlığa mahkum edileceklerdir. Geldiğimiz noktada ihale ilanlarındaki daralmanın üzerine icra ilanlarını ortadan kaldıracak bir yaklaşım sektörün yaşamasını tehdit etmekten daha öte demokrasimizin sağlıklı işlerliğine doğrudan tehdit oluşturacaktır. Toplumda çok sesliliğin, halkın haber alma ve bilgi edinme hakkının en temel unsuru yerel basını yok edecek uygulamalardan kaçınılmalıdır. Bir ülkede demokrasi ve katılımcılık ulusal ve yerel basın, medya kuruluşlarının varlığı ve güçlü olması ile gelişir. Bu tasarı son dönemde siyasi konjöktürde istediği sonuçları alamayan, havuz medyası ile kamuoyunu kendi bakış açısına göre yönlendiremeyen siyasi iktidarın yerel medyayı kendisine başka yönleriyle bağımlı kılma çabasıdır. Bu yanlış ve tehlikeli öneriden bir an evvel vazgeçilmelidir. ”

'10 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM'

Yazılı ve yerel basının istihdama da önemli bir katkı sunduğunu belirten Av. Küçük, “Yargı Reformu Paketi’nde öngörüldüğü şekilde bir değişiklik yapılması halinde 10 bin kişiye yakın istihdamda çok ciddi kayıplar yaşanacak, kamu verdiği ilanlar yolu ile oluşturduğu sigorta ve vergi gelirlerinden mahrum kalacak, reklam eşdeğerleri yolu ile ortaya çıkan devasa katma değer yok olacaktır” diye konuştu.

Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, gazetelerin anayasal bir görev olan habercilik işlevini yerine getirirken, demokrasinin işlerliğini sağlamakta, eğitim ve denetim işlevlerini yürüttüğünü belirtti. İcra ilanları başta olmak üzere yargı ilanları normalde yüzde 40, halen de yüzde 50’nin üzerinde bir ağırlığı kapsadığına işaret etti.

Diğer Haberler