BAROMUZ

BAROMUZDAN “İHALE VE DUYURU YAPILMADAN CUMHURBAŞKANI İZNİYLE KAMU ARAZİLERİNİN TURİZİMCİLERE VERİLEBİLMESİ” DÜZENLEMESİNE TEPKİ

görüntülenme
02/10/2018

BAROMUZDAN “İHALE VE DUYURU YAPILMADAN CUMHURBAŞKANI İZNİYLE KAMU ARAZİLERİNİN TURİZİMCİLERE VERİLEBİLMESİ” DÜZENLEMESİNE TEPKİ

BAŞKANIMIZ AV. VELİ KÜÇÜK;
“ÜLKEMİZİN TAŞI,TOPRAĞI,DOĞASI TEK ADAM KEYFİYETİNE BIRAKILAMAZ!”

01.10.2018

"Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

'CUMHURBAŞKANI' OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle Bakanlıkça verilen ancak her ne sebeple olursa olsun veriliş tarihinden itibaren yirmi yıl geçmesine rağmen kesin tahsise dönüştürülemeyen ön izinler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı aylık süre içerisinde de kesin tahsise dönüştürülememesi halinde kendiliğinden sona erecek.

Öte yandan, mevcut yönetmelikte "Bakanlar Kurulu"na yapılan atıflar, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum kapsamında "Cumhurbaşkanı" olarak değiştirildi.

Adana Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, Cumhuriyetin bütün kazanımlarının (işletmeler, fabrikalar, kamu arazileri ve kurumlar) özelleştirilmesinin ardından kamu taşınmazlarının turizm yatırımlarına tahsisi yönetmeliğinde değişiklik yapan düzenleme ile, bundan sonra bahse konu kamu arazilerinin tahsisinde tek yetkilinin Cumhurbaşkanı olmasına tepki gösterdi.

Başkanımız Av. Küçük, yazılı açıklamasında;
“Yapılan yeni düzenlemeye göre, turizm tesisi hizmet alanları yatırımcılara, ihalesiz, duyurusuz tahsis edilebilecek.
Beş yıldızlı oteller, birinci sınıf tatil köylerine ‘turizm tesis hizmet alanları’, “konaklama dışı kullanılmak” üzere tek yıldızlı otel birim maliyeti üzerinden, ihalesiz, duyurusuz tahsis edilebilecek. Denetimden, şeffaflıktan ve rekabetten uzak, tamamen tek bir kişinin iradesine böylesine önemli kamu varlıklarının bırakılması kabul edilemez bir durumdur. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde tek bir kişiye böylesine keyfi ve kontrolsüz hareket alanı bırakacak yetkiler verilmemiştir.” diyerek yapılan düzenlemeye sert tepki gösterdi.

Av. Küçük sözlerine şöyle devam etti; “Yazıktır, günahtır. Bu kadar da ucuz olamaz. Varlık Fonu'nun başkanı Cumhurbaşkanın, başkanvekilinin damadı Hazine Bakanı olduğu güzel ülkemizde 
kamu arazilerinin satışının da tek adam iradesine bırakılması asla kabul edilemez. Tek adamın keyfi uygulamalarından artık vazgeçilmelidir. Bu düzenlemenin getireceği sonuç turizm bölgelerinin yapılaşmaya açılacağının bir işaretidir. Doğal alanların yok olacağı anlamını taşmaktadır. Hız kesmeden bu doğal alanlar ve kamu alanları önce imara açılacak sonra da satılacak endişesi oluşmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti kimseye peşkeş çekilemeyecek kadar büyüktür. Üzerinde Aziz şehitlerimizin kanıyla sulanmış bu vatan toprakları tek adam iradesine terk edilemeyecek kadar kutsaldır. Kamuoyuna saygıyla sunarım.” değerlendirmesinde bulundu.

Diğer Haberler