BAROMUZ

BAROLARDAN BASINA VE KAMUOYUNA ORTAK AÇIKLAMA

görüntülenme
17/04/2020
21 Şubat

BAROLARDAN BASINA VE KAMUOYUNA ORTAK AÇIKLAMA

“HSK ÜYELERİNİ İSTİFAYA DAVET EDİYORUZ”

38 baro ortak bir açıklama yayınlayarak Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) üyelerini istifaya çağırdı.

HSK’nin Gezi davasında sekiz sanık için beraat kararı veren İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinde yer alan üç hakim için soruşturma izni verdiğini hatırlatan barolar, bu durumun tüm yargı görevinde bulunanlar için gözdağı olduğunu belirttiler.

Aralarında Baromuz’un yanı sıra Ankara, Diyarbakır, Mersin, Çanakkale, Mardin, Bursa barolarının da bulunduğu 38 barodan yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Kamuoyunda Gezi davası olarak bilinen yargılama sonucunda sanıklar hakkında beraat kararı veren İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi Başkan ve üyeleri hakkında HSK tarafından soruşturma yapılmasına izin verildiği öğrenilmiştir. Beraat kararının hemen sonrasında kararı veren hakimler hakkında böylesi bir tasarrufta bulunulması TÜM YARGI GÖREVİ YAPANLARA AÇIK BİR GÖZDAĞIDIR.

ANAYASA'NIN 138. MADDESİ YARGI BAĞIMSIZLIĞINI KATI BİR ŞEKİLDE DÜZENLEMİŞ; " Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar, Anayasaya, Kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre karar verirler. Hiçbir organ, makam, mercii veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz. Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz. Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez" denilmiştir.

HSK’ nın ANAYASA'nın açık hükmüne rağmen -daha önce başka örneklerde gördüğümüz üzere- verilen özellikle BERAAT kararı sonrası böylesi bir tasarrufta bulunması benzer görev yapan mahkeme hakimlerinin açık bir şekilde baskı altına alınması ve ANAYASANIN AÇIK İHLALİDİR. BU İHLALİN SİYASAL İKTİDARIN YÖNLENDİRMESİ İLE OLDUĞU İZLENİMİ İSE ÇOK DAHA VAHİMDİR.

Hukuk Devletinden bahsedilebilmesi için; Adil yargılanma hakkı, hakim ve savcı teminatı, doğal hakim ilkesi, masumiyet karinesi, düşünce ve ifade özgürlüklerinin yargı marifetiyle korunması, evrensel hukuk normları ile imzalanan uluslararası sözleşmelere uyulması gerekliğini bir kez daha vurgularız.

Bu çerçevede eğer HSK tarafından sadece verdikleri karar nedeniyle hakimler hakkında soruşturma izni verilmesi kararı alınmış ise bu kararı veren HSK Üyelerini istifaya davet ediyor, bu davetimizi tarihe not olarak düşüyoruz.

Kamuoyu ile saygıyla paylaşırız.”

Adana Barosu
Aksaray Barosu
Amasya Barosu
Ankara Barosu
Ardahan Barosu
Artvin Barosu
Aydın Barosu
Bilecik Barosu
Balıkesir Barosu
Batman Barosu
Bingöl Barosu
Burdur Barosu
Bursa Barosu
Çanakkale Barosu
Diyarbakır Barosu
Denizli Barosu
Düzce Barosu
Gaziantep Barosu
Hakkari Barosu
Hatay Barosu
Isparta Barosu
Kırklareli Barosu
Kırıkkale Barosu
Kocaeli Barosu
Manisa Barosu
Mardin Barosu
Mersin Barosu
Muğla Barosu
Muş Barosu
Ordu Barosu
Siirt Barosu
Sinop Barosu
Şanlıurfa Barosu
Şırnak Barosu
Tekirdağ Barosu
Tunceli Barosu
Van Barosu
Yalova Barosu

Diğer Haberler