BAROMUZ

BAROLAR VE MESLEK KURULUŞLARININ “ETKİSİZLEŞTİRME” VE “İŞLEVSELLİĞİNİ YOK ETME” ÇABALARI HAKKINDA ORTAK BASIN AÇIKLAMASI “SEÇİM SİSTEMLERİNE MÜDAHALE DEMOKRASİ İLE BAĞDAŞMAZ”

görüntülenme
11/06/2020

BAROLAR VE MESLEK KURULUŞLARININ “ETKİSİZLEŞTİRME” VE “İŞLEVSELLİĞİNİ YOK ETME” ÇABALARI HAKKINDA ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

“SEÇİM SİSTEMLERİNE MÜDAHALE DEMOKRASİ İLE BAĞDAŞMAZ”


Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği ve Türk Diş hekimleri Birliği, ortak bir basın açıklaması yayınlayarak barolar ve meslek kuruluşlarının etkisizleştirilme ve işlevselliğini ortadan kaldırılmasına ve seçim sisteminin değiştirilme çabalarına tepki gösterdi.

Anayasa'nın 135. Maddesi'nde yer alan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yasalarının değiştirilme çabalarına ilişkin yayınlanan basın açıklamasında, meslek odalarının, meslek sahibi olmuş milyonlarca insanı temsil eden kurumlar olduğuna dikkat çekilerek, anayasal güvence altına alındıkları hatırlatıldı.

'SÖZ KONUSU GİRİŞİMLER KABUL EDİLEMEZ'

"Anayasal kurum olarak meslek mensuplarımızın çıkarlarını ve milyonlarca yurttaşımızın kamusal haklarını koruma misyonumuzun yok sayılması, sadece yetkilerin kısıtlanması ve seçim sistemine müdahale için gündeme getirilmesi manidardır" ifadelerinin yer aldığı açıklamada, temsil edilen meslek mensuplarının sorunlarını çözmek yerine, odaların yapılarına ve seçim sistemlerine yönelik tartışma ve yasa değiştirme girişimleri yapıldığı, söz konusu girişimlerin ise asla kabul edilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada meslek kuruluşlarının yasalarını değiştirme girişimlerine karşı bütün demokratik hakların kullanılacağı bildirildi.

Meslek odaları tarafından yayınlanan ortak basın açıklamasının tamamı şöyle:

“Meslek Odaları meslek sahibi olmuş milyonlarca insanı temsil eden Anayasal kurumlardır. Anayasanın 135. Maddesi, “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları; belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzel kişilikleridir” diye tanımlamış ve anayasal güvence altına almıştır.

Anayasal kurum olarak meslek mensuplarımızın çıkarlarını ve milyonlarca yurttaşımızın kamusal haklarını koruma misyonumuzun yok sayılması, sadece yetkilerin kısıtlanması ve seçim sistemine müdahale için gündeme getirilmesi manidardır.

Üyelerimizin ve temsil ettiğimiz bütün meslek mensuplarımızın taleplerini görmek, sorunlarını çözmek için yapılması beklenen birçok düzenleme varken, bunlar yerine birlik ve odalarımızın yapısına ve seçim sistemlerine yönelik tartışma ve yasa değiştirme girişimlerini asla kabul etmeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz.

Bu itirazlarımızı bütün üyelerimiz, iş bulamadığı için mesleğe adım atamayan meslek mensuplarımız ve kamusal haklarını korumak için çabaladığımız yurttaşlarımızla birlikte bütün demokratik kanalları kullanarak yapacak ve girişimi durdurmak için çalışacağız. Kamuoyuna saygılarımızla.”

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)
Türk Tabipleri Birliği (TTB)
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)
Türk Dişhekimleri Birliği (TDB)

Diğer Haberler