BAROMUZ

BARIŞÇIL ETKİNLİĞE POLİS..

görüntülenme
02/06/2014

Gezi olaylarının 1. Yıldönümünde Atatürk Parkı'nda düzenlenen barışçıl etkinliğe polisin şiddeti damgasını vurdu. 31.05.2014 Cumartesi günü saat: 18:00'da  kendilerini ifade etmek üzere barışçıl, silahsız ve saldırısız bir etkinlik için Atatürk Parkı'nda toplanan insanlar polisin çok ağır bir şekilde şiddet uygulamalarına maruz kalmışlardır. Aralarında meslektaşlarımızın da bulunduğu 34 yurttaşımız gözaltına alınmışlardır. Çok sayıda yurttaşımız da çeşitli yerlerinden yaralanmışlardır. Güvenlik kuvvetlerinin şiddetin dozunu artırmasında Başvekil Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları yatmaktadır. Hukuku içselleştirmeyen, hukuku ve yargıyı kendisine ayak bağı olarak gören, etnik köken ve mezhep siyaseti ile toplumu daha da ayrıştıran, yurttaşların adalet, eşitlik ve özgürlük taleplerini dile getirmelerine tahammülü olmayan, her türlü eleştiriye kapalı, birey-yurttaşı sürekli azarlayan, aşağılayan, kucaklayıp, birleştirici olmayan Başvekili esefle KINIYORUZ.. Yurttaşın temel hak ve özgürlüklerinin alabildiğince genişletilip, kullanılmasında gereken yükümlülükleri ve tedbirleri alması gereken siyasi iktidar, döneminde temel hak ve özgürlükleri toptan ortadan kaldırmaya çalışmakta uygulamaları ve yasal düzenlemeleri ile tek adamlığa gidişin zeminini oluşturmaktadır. Yurttaşın uluslar arası sözleşmeler ve Anayasa ile güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerini parmak çoğunluğuna dayalı iktidar gücü ve güvenlik güçlerinin orantısız güç uygulamaları ile sınırlamaya kalkan zihniyete karşı Adana Barosu olarak; hukukun üstünlüğünü, demokrasi ve hukuk devletini, insan hak ve özgürlüklerini savunmaya ve korumaya devam edeceğiz. Polis copuyla, basınçlı su ve TOMA'larla, yurttaşa reva görülen bu muameleleri asla kabul edemeyiz. Her konuşmasında,' milli irade, millet iradesi 'diyen Başvekilin talimatlarından güç alan güvenlik güçleri millet iradesinin temsilcisi olan ve yurttaşlara destek vermek amacıyla alanda bulunan Adana Milletvekiline de saldırarak görevini başarıyla (!) yapmıştır. Yine yurttaşın hak arayışı ve adalete  erişiminde sesi olan meslektaşlarımız da polisin şiddetine maruz kalmış ve çeşitli yerlerinden yaralanmışlardır. İtibarsızlaştırma ve gözdağı avukatlar üzerinden topluma verilmeye devam etmektedir. Açık faşizmin uygulamalarına karşı susmadık, susmayacağız, eğilip bükülmedik, eğilmeyeceğiz, bükülmeyeceğiz. Siyasi iktidar eylem ve işlemlerini, uygulamalarını, temel hak ve özgürlükleri üzerine dokunmaksızın, hukuk devleti içerisinde kalarak ve hukuku içselleştirerek hareket etmek zorundadır. Saygıyla sunarız. ADANA BARO BAŞKANLIĞI 01.06.2014

Diğer Haberler