BAROMUZ

Avukatlık Yasası değişmeli

görüntülenme
01/04/2014

                                1-7 Nisan 2014  Avukatlar Haftası Kutlu Olsun Adana Baro Başkanı Av. Mengücek Gazi Çıtırık: "Yeni bir Avukatlık Yasası ve Anayasa'ya ihtiyacımız var" Adana Baro Başkanı Mengücek Gazi Çıtırık, her yıl 1-7 Nisan tarihleri arasında kutlanmakta olan Avukatlar Haftası nedeniyle yazılı açıklamada bulundu. Çıtırık, yazılı açıklamasında, yeni bir Avukatlık Yasası ve Anayasa'ya ihtiyaç olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Savunmanın şekli unsur olarak görüldüğü, yok sayıldığı, hakim ve savcı keyfiyetinin artmasıyla mesleğimizi yerine getirirken zorlandığımız bir dönemi yaşamaktayız... Avukatlar hakkında yapılan gözaltılar, haksız tutuklamalar, Avukatlık Yasasına uygun olmayan büro ve ikamet aramaları doğrudan doğruya avukatlık mesleğinin özüne saldırı niteliği taşımaktadır. Avukatların görevlerini yerine getirirken, hiçbir baskı, engelleme, taciz ve ekonomik yaptırım altında bulunmaksızın bu mesleği devam ettirmelerine yönelik devletlerin güvence almaları gerekirken, bununla ilgili TURİN İlkeleri ve Havana Kuralları düzenlemeleri ortadayken avukatlar, Türkiye'de her türlü baskı, tehdit ve yıldırma altında mesleklerini ifa etmeye çalışmaktadırlar. Mesleğin sorunlarının her geçen gün daha da arttığı, yasal düzenlemelerle mesleğimizin alanının daraltıldığı, hukuk fakültelerinin sayısal artışı, hukuk fakültelerindeki eğitimin içeriği ve uygulamada yeksenaklığın sağlanamaması,  avukatı sorun çözen değil, sorun olarak gören, dosya ile özdeşleştiren  zihniyetin değişmemesi, vekalet ücretinin tahsilinde yaşanan sıkıntılar, avukatlar üzerinde vergi yükümlüğünün ağırlaşması, sosyal güvenlik şemsiyesinden yeterince yararlanılamaması gibi nedenlerle avukatlık mesleği ciddi bir gerileme içerisindedir. Üç bin yıllık köklü bir geçmişe sahip bir mesleği yürütüyoruz. Mesleğimizin, toplumsal algılanmasındaki değişiklik, yine, biz avukatlar eliyle olacaktır. Mesleğimizin çıtasını yükseltmek temel görevlerimizden birisidir. Tarihsel kazanımlarımızı koruyan ayrıca haklarımızı daha da geliştirecek olan yeni bir Avukatlık Yasası'na her zamankinden daha çok ihtiyacımız bulunmaktadır. Parlamentosunda çok sayıda hukukçu milletvekilini barındıran bu çatıdan mesleğimizin sorunlarını çözücü gerekli düzenlemeleri de beklemekteyiz. Toplumsal uzlaşma metinleri olması gereken anayasalarımız daha çok darbe ürünleri olup, dönemin anlayışını hâkim kılmaktadır. Üzerinden 32 yıl gibi uzun bir zaman geçen, 17 kez değişikliğe uğrayan tabir yerindeyse yamalı bohça haline getirilen 1982 Anayasası, her geçen gün gelişen toplumsal talepleri karşılayamamakta, temel hak ve hürriyetleri, birey-yurttaş lehine genişletememektedir.  Siyasi partiler, yeni bir metin üzerinde uzlaşma sağlayamamaktadırlar. Ülkemiz temel sorunlarından birine dönüşmüş olan Anayasa sorununun, en geniş katılımlı ve kimsenin yok sayılmadığı bir anlayışla hazırlanarak çözülmesi gerekmektedir. Bu duygu ve düşünceler ışığında mesleki sorunlarımızın çözüldüğü, yargının kurucu unsuru olan savunmanın hak ettiği biçimde yerini aldığı, üstünlerin değil, hukukun üstünlüğünün  hâkim olduğu, toplumsal barışın ve huzurun sağlandığı bir ülke özlemiyle değerli meslektaşlarımızın ve stajyer avukatlarımızın AVUKATLAR HAFTASINI KUTLUYOR, saygılarımı sunuyorum."       Av.Mengücek Gazi ÇITIRIK Adana Baro Başkanı

Diğer Haberler