BAROMUZ

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNİ ELEŞTİRDİ

görüntülenme
06/01/2015

BARO BAŞKANIMIZ AVUKAT MENGÜCEK GAZİ ÇITIRIK, AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNİ ELEŞTİRDİ "Ülke gerçeklerini gözetmeksizin, avukatın emek ve zamanını dikkate almayan bu tarifeyi içimize sindiremediğimizi ve hazırlayanları eleştirdiğimizi meslektaşlarımızın bilgisine saygıyla sunarım."   02.01.2015 Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 31.12.2014 gün 29222 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin incelenmesi sonucunda, tarifenin üzerinde ciddi bir çalışma yapılmadığı 28.12.2013 gün ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2014 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin aynısı olduğu üzülerek gözlemlenmiştir. Tarifenin; 2. Kısım 2. Bölüm ve 3. Kısmında yer alan Hukuki Yardımlarda ödenecek ücretlerde değişiklik yapılmamasının nedenini anlayabilmek mümkün değildir. Yargı Harçları ve vergilerdeki artış oranının yüzde 11'e ulaştığı bir dönemde,  hukuki yardım ücretlerinde değişikliğe gidilmemesi ülke gerçekleriyle bağdaşmamaktadır. Avukatlık mesleğinin sorunlarının çığ gibi büyüdüğü, sorunların çözülemediği bir süreçte avukatların emek ve zamanını özgülediği dava ve takiplerde avukatlık ücretini müvekkillerinden tahsilatta zorlandıkları gerçeği karşısında, hukuki yardım ücretlerini değiştirmeyen zihniyeti eleştirdiğimizi belirtiyoruz. Mesleki sorunların çözümlenmesinde görev ve yetkiye sahip olanların avukatlık ücreti gibi önemli bir konuda daha hassas davranmalarını beklerdik. Gelinen aşamada, TBB'nin kopyala - yapıştır yöntemiyle, ülke gerçeklerini gözetmeksizin, avukatın emek ve zamanını dikkate almayan bu tarifeyi içimize sindiremediğimizi ve hazırlayanları eleştirdiğimizi meslektaşlarımızın bilgisine saygıyla sunarım.   Av. Mengücek Gazi ÇITIRIK Adana Baro Başkanı

Diğer Haberler