BAROMUZ

AVUKATLARIN GELİR ALANLARINI DARALTMAKTAN VAZGEÇİN!

görüntülenme
08/11/2022

20 Ekim 2022 tarihli Bazı Kanun Hükümlerinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 23 Ekim 2022 başlamış bulunmaktadır.

 

Kanun Teklifinin 5. maddesi; Kamulaştırmasız El Atma davalarında uygulanan nispi vekâlet ücretini maktu hale getirmeye ve işbu davalar hakkında verilen kararların icra takibine idari başvuru şartı getirmeyi öngörmektedir.

 

Bu kanun teklifine konu değişiklik 2013 yılında yapılmış ancak ilgili kanun hükmü Anayasa Mahkemesinin 13.11.2014 tarih, 2013/95 Esas ve 2014/176 sayılı kararıyla hukuki güvenliğin zedelenmesi ve mülkiyet hakkı ihlali gerekçeleriyle iptal edilmiştir.

 

Anayasa mahkemesince iptal edilen hüküm an itibariyle yeni bir değişiklik konusu haline gelmiştir.

 

Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde, Avukatlık Kanunu ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümlerinin uygulanması gerekirken her fırsatta özel kanun değişiklikleri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uygulanamaz hale gelmektedir.

 

Avukatların gelir kaynaklarının sürekli olarak daralması, sınırsız avukat arzı ve ağırlaşan ekonomik tablo avukatlar açısından ciddi bir bunalım kaynağına dönüşmüştür. Hak arama özgürlüğünün temsilcisi olan bir meslek grubunda böylesi endişelerin oluşturulmaması gerekmektedir.

 

77 baro olarak; adalet faaliyetinin bir bileşeni olan avukatlık mesleğine yönelik umutsuzluk girdabını derinleştirecek ve hak arama özgürlüğünü olumsuz etkileyecek bu teklifin geri çekilmesi çağrısında bulunuyoruz."

Diğer Haberler