BAROMUZ

AV. KÜÇÜK: “İDAMLAR KAMUOYU VİCDANINDA HİÇBİR ZAMAN KABUL EDİLMEDİ, EDİLMEYECEK DE.”

görüntülenme
05/05/2017

ADANA BAROSU DENİZ GEZMİŞ, HÜSEYİN İNAN VE YUSUF ASLAN’I ANDI.

AV. KÜÇÜK: “İDAMLAR KAMUOYU VİCDANINDA HİÇBİR ZAMAN KABUL EDİLMEDİ, EDİLMEYECEK DE.”

Adana Baro Başkanı Av. Veli Küçük, 12 Mart döneminde yargılandıkları sıkıyönetim mahkemesince idam cezasına çarptırılan ve cezalarının Türkiye Büyük Millet Meclisinde onaylanmasının ardından 6 Mayıs 1972 tarihinde idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı andı.

Av. Küçük, yaptığı yazılı açıklamada, 45 yıl önce 6 Mayıs 1972’de, üç yurtsever genç olan Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan’ın asılarak idam edildiklerini hatırlattı. İdamların gerekçesi Anayasa ‘yı ortadan kaldırma ve değiştirmeye çalışmak olduğunu ifade eden Av. Küçük, “Oysa onların tek suçu, ABD emperyalizmine ve faşizme karşı olmak, baskıya, sömürüye karşı çıkmak, tam bağımsız bir Türkiye istemekti.

Deniz’lerin idamları Anayasaya aykırı olarak yapıldı. İdamlarla ilgili kanun birinci defa Mecliste onaylandıktan sonra, bu durum Anayasa Mahkemesine taşındı. Kanunun Anayasaya aykırı olduğunu bildirildi ve kanun Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Ancak muhafazakar yapı ağırlıklı Meclis idamları ikinci kez onayladı ve cezalar aynı gece yangından mal kaçırırcasına infaz edildi. Ne var ki hüküm verilmesine ve cezanın infaz edilmesine rağmen idamlar kamuoyu vicdanında hiçbir zaman kabul edilmedi, edilmeyecek de” diye konuştu.

Av. Küçük, sözlerini şöyle tamamladı: “Türkiye’nin bu yakın tarihi, kutsal değerlerimizi siyasete alet eden din bezirganlarının nasıl emperyalizm tarafından ilerici-yurtseverlere karşı kullanıldıklarının da tarihidir. Bu üç yurtsever genç, idam sehpasının eşiğinde bile inandıkları görüşlerini haykırmışlardır. Bugün bu üç yurtsever genç, yiğitliğin, baskılar karşısında boyun eğmezliğin, emperyalizme karşı tam bağımsız, demokratik bir Türkiye mücadelesinin, büyük önder Atatürk’ün ya İstiklal ya ölüm şiarına bağlı, düşünceleri uğruna ölümü göze almanın sembolüdür.”

 

Diğer Haberler