BAROMUZ

Arabuluculuk sınavı sonrasında yapılan işlemler hakkaniyete uygun, şeffaf ve denetlenebilir olmalıdır

görüntülenme
07/03/2022

13.11.2021

Adalet Bakanlığı tarafından 24.11.2019 tarihinde yapılan arabuluculuk sınavındaki üç sorunun Ankara İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmesi üzerine, yeniden değerlendirme yapılmıştır. Yapılan değerlendirme sonucu 08.11.2021 tarihinde www.adb.adalet.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilmiş, Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği’nin 46/5. maddesi uyarınca sınav sonuçları tekrar değerlendirerek yeni bir başarı listesi oluşturulduğu belirtilmiştir.

Oluşturulan listeye göre 92,78 puan alan adayların başarılı sayıldığı, daha önce ilan edilen sınavda başarılı olan kişilerin haklarının saklı tutulduğu da duyuruda belirtilmiştir.

İlandan önce 07.10.2021 tarihinde Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından 88 puan ve üzeri alıp başarısız sayılan adaylara mesaj gönderilerek, Arabulucu Portal üzerinden sicil başvurusu yapmaları gerektiği belirtilmiş, başvuru yapan adaylardan giriş aidatı dahi tahsil edilmiştir. Daha sonra yapılan açıklamada adayların büyük bir kısmının başarısız olduğu ilan edilmiştir.

Sınava yönelik itirazlar sonrasında yapılan değerlendirmeler ve idare mahkemesi kararının uygulanması hakkında Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından tatmin edici bir açıklama yapılmamış, süreç şeffaf ve denetlenebilir şekilde yürütülmemiştir.

Bu kapsamda Adana Barosu olarak açıkladığımız gerekçelerle 1136 sayılı Avukatlık Kanunundan doğan yetki ve sorumlulukla Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından sınavın öncesinde ve sonrasında yapılan idari işlemlerinin hakkaniyete uygun, şeffaf ve denetlenebilir olmasını sağlamak yönünden gerekli açıklamalar yapılarak, mağduriyetlerin giderilmesine yönelik işlemlerin yapılması gerekmekte olup; sürecin takipçisi olacağımız saygıyla kamuoyuna duyurulur.

ADANA BAROSU BAŞKANLIĞI

Semih Gökayaz

#AdanaBarosu #Adana #arabuluculuk #AdaletBakanlığı #sınav

Diğer Haberler